Agenda - Y Pwyllgor Busnes


Lleoliad:

Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mawrth, 25 Mehefin 2019

Amser: 08.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Aled Elwyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPwyllgorBusnes@cynulliad.cymru


Preifat

------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

 

</AI1>

<AI2>

2       Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol (Tudalennau 1 - 3)

 

</AI2>

<AI3>

3       Trefn Busnes

                                                                                                                        

</AI3>

<AI4>

3.1     Busnes yr wythnos hon (Papur 1, Tudalennau 4 - 5)

</AI4>

<AI5>

3.2     Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf (Papur 2. Tudalennau 6 - 8)

</AI5>

<AI6>

3.3     Amserlen busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf (Papur 3, Tudalennau 9 - 10)

</AI6>

<AI7>

3.4     Eitem fusnes ar y cyd â Senedd Ieuenctid Cymru - trefniadau manwl (Papur 4, Tudalennau 11 - 15)

</AI7>

<AI8>

3.5     Dadl ar Gynigion Deddfwriaethol Aelodau - dethol cynnig ar gyfer dadl

(Papur 5, Tudalennau 16 - 19)

</AI8>

<AI9>

4       Deddfwriaeth         

</AI9>

<AI10>

4.1     Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ardrethu Annomestig     (Papur 6, Tudalennau 20 - 26)

</AI10>

<AI11>

4.2     Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Gemau'r Gymanwlad Birmingham (Papur 7, Tudalennau 27 - 32)

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>