Agenda - Fforwm y Cadeiryddion


Lleoliad:

Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mercher, 3 Gorffennaf 2019

Amser: 12.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Sian Wilkins

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

UnedCydgysylltu@cynulliad.cymru


Preifat

------

<AI1>

1       Cyflwyniad, Ymddiheuriadau a Dirprwyon - Fforwm y Cadeiryddion

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

2       Cofnodion y Pwyllgor Cadeiryddion

                                                                                            (Tudalennau 1 - 2)

</AI2>

<AI3>

2.1   Llythyr Drafft at y Prif Weinidog - Ymatebion y Llywodraeth i'r Gyllideb

                                                                                            (Tudalennau 3 - 4)

</AI3>

<AI4>

3       Biliau Aelodau

                                                                                                                          

</AI4>

<AI5>

3.1   Biliau Aelodau

                                                                                            (Tudalennau 5 - 8)

</AI5>

<AI6>

4       Y wybodaeth ddiweddaraf am adael yr Undeb Ewropeaidd

                                                                                                                          

</AI6>

<AI7>

4.1   Papur ar Fframweithiau Cyffredin

                                                                                          (Tudalennau 9 - 20)

</AI7>

<AI8>

4.2   Gwaith y Cynulliad ar Brexit a'r amserlen - papur i'w nodi

                                                                                        (Tudalennau 21 - 24)

</AI8>

<AI9>

5       Pwyllgorau

                                                                                                                          

</AI9>

<AI10>

5.1   Ystadegau Presenoldeb y Pwyllgorau

                                                                                        (Tudalennau 25 - 26)

</AI10>

<AI11>

5.2   Adroddiad Blynyddol ar Ddata Pwyllgorau

                                                                                        (Tudalennau 27 - 75)

</AI11>

<AI12>

5.3   Trafod y newidiadau i aelodaeth pwyllgorau fel y trafodwyd yn flaenorol gan y Pwyllgor Busnes - Eitem lafar  

                                                                                                                          

</AI12>

<AI13>

5.4   Y Prif Weinidog at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Presenoldeb Gweinidogion yng nghfarfodydd y Pwyllgor

                                                                                                     (Tudalen 76)

</AI13>

<AI14>

5.5   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Presenoldeb Gweinidogion yng nghyfarfodydd y Pwyllgor a gynhelir ar ddydd Llun

                                                                                        (Tudalennau 77 - 78)

</AI14>

<AI15>

6       Unrhyw Fusnes Arall

                                                                                                                          

</AI15>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>