Agenda - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 13 Tachwedd 2019

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Bethan Davies

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6372

SeneddCyllid@cynulliad.cymru


Preifat

------

<AI1>

Penderfynodd y Pwyllgor ar 7 Tachwedd 2019 i wahardd y cyhoedd o'r cyfarfod.

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09:30)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Briff technegol: Gwneud newidiadau i ddeddfwriaeth trethi Cymru

(09:30-10:30)                                                                                                  

Gareth McMahon, Cyfreithiwr y Llywodraeth

Andrew Hewitt, Trysorlys Cymru

Laura Fox, Trysorlys Cymru

</AI3>

<AI4>

3       Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Amcangyfrifon 2020-21: Trafod yr adroddiad drafft

(10:30-10:45)                                                                      (Tudalennau 1 - 6)

Papur 1 - Adroddiad drafft

</AI4>

<AI5>

4       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Y dull o gynnal gwaith craffu

(10:45-11:00)                                                                    (Tudalennau 7 - 10)

Papur 2 – Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: Dull o graffu

</AI5>

<AI6>

5       Y dull o graffu ar ddeddfwriaeth sydd ar y gweill

(11:00-11:15)                                                                  (Tudalennau 11 - 12)

Papur 3 - Y dull o graffu ar ddeddfwriaeth sydd ar y gweill

</AI6>

<AI7>

6       Gwaith craffu blynyddol ar Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru: Trafod yr adroddiad drafft

(11:15-11:35)                                                                                                  

Papur 4 - Adroddiad drafft

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>