Agenda - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 25 Medi 2019

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Bethan Davies

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6372

SeneddCyllid@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09:00)                                                                                                             

</AI1>

<AI2>

2       Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth bellach

(09:00-09:50)                                                                    (Tudalennau 1 - 49)

Jeremy Miles AC, Cwnsler Cyffredinol

Christopher Warner – Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyfansoddiad a Chyfiawnder

Matthew Denham Jones – Dirprwy Gyfarwyddwr, Rheoli Ariannol

 

Papur 1 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a gwelliannau drafft i'r Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) – 20 Medi 2019

Brîff ymchwil

</AI2>

<AI3>

Egwyl: 09.50-10.00

 

</AI3>

<AI4>

3       Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth bellach

(10:00-11:00)                                                                                                  

Elin Jones AC, y Llywydd

Anna Daniel, Pennaeth Trawsnewid Strategol, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 

Brîff ymchwil

 

</AI4>

<AI5>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(11:00)                                                                                                             

</AI5>

<AI6>

5       Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod y dystiolaeth

(11:00-11:20)                                                                                                  

</AI6>

<AI7>

6       Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

(11:20-11:35)                                                                (Tudalennau 50 - 106)

Papur 2 – Adroddiad drafft

Papur 3 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) – 30 Awst 2019

</AI7>

<AI8>

7       Papur cwmpasu: Effaith amrywiadau mewn trethi cenedlaethol ac is-genedlaethol

(11:35-11:50)                                                              (Tudalennau 107 - 114)

Papur 4 – Papur cwmpasu: Effaith amrywiadau mewn trethi cenedlaethol ac is-genedlaethol

</AI8>

<AI9>

8       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Dull craffu

(11:50-12:00)                                                              (Tudalennau 115 - 117)

Papur 5: Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: Dull o graffu

</AI9>

<AI10>

9       Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol at y Prif Weinidog – parodrwydd Brexit a chyllid yr UE – 20 Medi 2019

(12.00-12.10)                                                              (Tudalennau 118 - 120)

Papur 6 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol at y Prif Weinidog – parodrwydd Brexit a chyllid yr UE – 20 Medi 2019

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>