Agenda - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 21 Tachwedd 2019

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Naomi Stocks

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6222

SeneddCymunedau@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Penderfynodd y Pwyllgor ar 13 Tachwedd 2019 i wahardd y cyhoedd ar gyfer eitemau 1 a 2 o’r cyfarfod heddiw.

 

</AI1>

<AI2>

1       Briffio technegol ar Fil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

(09.30 - 11.00)                                                                                                

</AI2>

<AI3>

2       Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): ystyried y dull o graffu (Yn amodol ar ei gyflwyno)

(11.00 - 11.30)                                                                                                

</AI3>

<AI4>

Egwyl

(11.30 - 11.45)

</AI4>

<AI5>

3       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(11.45)                                                                                                             

</AI5>

<AI6>

4       Dilyniant i ddiogelwch tân mewn adeiladau uchel iawn  - Sesiwn graffu gyda’r Gweinidog

(11.45 - 13.00)                                                                  (Tudalennau 1 - 22)

Julie James AC, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Clare Severn, Pennaeth y Rhaglen Diogelwch Adeiladau

Francois Samuel, Pennaeth Polisi Rheoliadau Adeiladu

Steve Bryant, Cynghorydd Cynorthwyol Tân ac Achub

Steve Pomeroy, Pennaeth y Gangen Gwasanaethau Tân ac Achub

</AI6>

<AI7>

5       Papurau i'w nodi

(13.00 - 13.05)                                                                             (Tudalen 23)

</AI7>

<AI8>

5.1   Gohebiaeth â'r Llywydd ynghylch amserlen Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - 12 Tachwedd 2019

                                                                                        (Tudalennau 24 - 26)

</AI8>

<AI9>

5.2   Gohebiaeth â Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru ynghylch adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol – 14 Tachwedd 2019

                                                                                        (Tudalennau 27 - 28)

</AI9>

<AI10>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

(13.05)                                                                                                             

</AI10>

<AI11>

7       Dilyniant i ddiogelwch tân mewn adeiladau uchel iawn - trafod y dystiolaeth

(13.05 - 13.20)                                                                                                

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>