Agenda - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 24 Hydref 2019

Amser: 10.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Martha Da Gama Howells

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddDGCh@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

2       Diogelu Enwau Lleoedd Hanesyddol

(10.00-11.15)                                                                    (Tudalennau 1 - 12)

Dylan Foster Evans, yn cynrychioli Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru a Chymdeithas Enwau Lleoedd Cymru

Pam Whitham, Arolwg Ordnans

Eleri James,Uwch Swyddog Isadeiledd ac Ymchwil, Comisiynydd y Gymraeg

Osian Rhys, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

</AI2>

<AI3>

3       Papurau i’w nodi

                                                                                                                          

</AI3>

<AI4>

3.1   Gohebiaeth ynghylch Recriwtio Cyfarwyddwr Cymru Greadigol

                                                                                        (Tudalennau 13 - 15)

</AI4>

<AI5>

3.2   Llythyr gan Fforwm Partneriaeth Cerddoriaeth Cymru am astudiaeth dichonoldeb yn ymwneud â gwasanaethau cerddoriaeth’

                                                                                        (Tudalennau 16 - 18)

</AI5>

<AI6>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.22 i ethol Cadeirydd Pwyllgor dros dro

                                                                                                                          

</AI6>

<AI7>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

                                                                                                                          

</AI7>

<AI8>

6       Ôl-drafodaeth breifat

(11.15-11.20)                                                                                                  

</AI8>

<AI9>

7       Ymchwiliad i ddatganoli darlledu: Trafod y cylch gorchwyl drafft

(11.20-11.40)                                                                  (Tudalennau 19 - 23)

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>