Agenda - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 26 Medi 2019

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Marc Wyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6363

SeneddNHAMG@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod (09.00-09.15)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09:15)                                                                                                             

 

</AI2>

<AI3>

2       Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) - Sesiwn dystiolaeth 2

(09.15 - 10.45)                                                                  (Tudalennau 1 - 25)

Dr Carys Bennett, Uwch-swddog Cyswllt Corfforaethol - Pobl dros Drin Anifeiliaid yn Foesegol (PETA)

Dr Ros Clubb, Uwch-reolwr Gwyddonol - RSPCA

Dr Chris Draper, Pennaeth Lles Anifeiliaid a Chaethiwed - Born Free Foundation

  

Dogfennau atodol:

Papur briffio

 

</AI3>

<AI4>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod heddiw ar gyfer eitem 4

                                                                                                                          

</AI4>

<AI5>

4       Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2

(10.45-10.50)                                                                                                  

</AI5>

<AI6>

Egwyl (10.50 - 11.00)

 

</AI6>

<AI7>

5       Gwrandawiad cyn penodi ar gyfer Cadeirydd newydd Cyfoeth Naturiol Cymru - CYHOEDDUS

(11.00-12.00)                                                                  (Tudalennau 26 - 37)

Dogfennau atodol:

Papur preifat

 

</AI7>

<AI8>

6       Papur(au) i'w nodi

                                                                                                                          

</AI8>

<AI9>

6.1   Gohebiaeth gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol - gwahoddiad i gyfrannu i Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol

                                                                                        (Tudalennau 38 - 39)

Dogfennau atodol:

Llythyr (Saesneg yn unig)

 

</AI9>

<AI10>

7       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod heddiw ar gyfer eitemau 8 a 9

                                                                                                                          

</AI10>

<AI11>

PREIFAT (12.00 - 12.30)

 

</AI11>

<AI12>

8       Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 5

                                                                                                                          

 

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>