Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Iau, 14 Tachwedd 2019

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Llinos Madeley

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPPIA@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat

(09.15 - 09.30)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

 

</AI2>

<AI3>

2       Diwygio'r cwricwlwm - sesiwn ar Ddyfodol Llwyddiannus i Bawb: Ymchwiliadau i ddiwygio'r cwricwlwm (Adroddiad Terfynol)

(09.30 - 10.30)                                                                  (Tudalennau 1 - 12)


Dr Nigel Newton, Cydymaith Ymchwil, WISERD
- Prifysgol Caerdydd

 

Mae’r adroddiad i’w gyhoeddi ddydd Gwener 8 Tachwedd a disgwylir iddo fod ar gael yma:  https://wiserd.ac.uk/cy/cyhoeddiadau/dyfodol-llwyddiannus-i-bawb-ymchwiliadau-i-ddiwygior-cwricwlwm

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil

 

 

 

</AI3>

<AI4>

3       Papurau i’w nodi

(10.30)                                                                                                             

 

</AI4>

<AI5>

3.1   Llythyr gan Amddiffyn Addysg Gartref Cymru ynghylch y canllawiau statudol drafft i awdurdodau lleol ar addysg yn y cartref

                                                                                        (Tudalennau 13 - 18)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-31-19 - Papur i'w nodi 1
~

</AI5>

<AI6>

3.2   E-bost gan Ymddiriedolwr a Chyswllt Cymru ar gyfer Education Otherwise ynghylch y canllawiau statudol drafft ar gyfer awdurdodau lleol ar addysg yn y cartref

                                                                                        (Tudalennau 19 - 23)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-31-19 - Papur i'w nodi 2

</AI6>

<AI7>

3.3   Llythyr gan y Dirprwy Weinidog dros Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ynghylch addysg a gofal plentyndod cynnar

                                                                                        (Tudalennau 24 - 42)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-31-19 Papur i'w nodi 3

</AI7>

<AI8>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(10.30)                                                                                                             

 

</AI8>

<AI9>

Egwyl

(10.30 - 10.40)

</AI9>

<AI10>

5       Craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 - trafod yr adroddiad drafft

(10.40 - 11.40)                                                                (Tudalennau 43 - 90)


Dogfennau atodol
:

CYPE(5)-31-19 - Papur preifat - adroddiad drafft

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>