Agenda - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 7 Tachwedd 2019

Amser: 09.25
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Robert Donovan

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddESS@cynulliad.cymru


------

<AI1>

 

Rhag-gyfarfod preifat

(09.25-09.30)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

2       Papurau i'w nodi

                                                                                                                          

 

</AI3>

<AI4>

2.1   Llythyr oddi wrth y Cadeirydd at Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch Comisiynydd Traffig Cymru

                                                                                            (Tudalennau 1 - 2)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-28-19(P1) Comisiynydd Traffig Cymru

 

</AI4>

<AI5>

2.2   Llythyr oddi wrth y Cadeirydd at Fanc Datblygu Cymru – Craffu ar yr adroddiad blynyddol gyda Banc Datblygu Cymru

                                                                                            (Tudalennau 3 - 4)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-28-19(P2) Adroddiad blynyddol craffu - Banc Datblygu Cymru

 

</AI5>

<AI6>

2.3   Llythyr oddi wrth Trafnidiaeth Cymru parthed ymweliad Treganna

                                                                                            (Tudalennau 5 - 7)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-28-19(P3) Llythyr Trafnidiaeth Cymru parthed ymweliad Treganna (Saesneg yn Unig)

 

</AI6>

<AI7>

2.4   Trafnidiaeth Cymru - Cynllun rheoli risg - Cyflwyno fflyd newydd wedi’i rhaeadru

                                                                                          (Tudalennau 8 - 21)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-28-19(P4) Cynllun rheoli risg

 

</AI7>

<AI8>

2.5   Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus at Lywodraeth Cymru ynghylch FyNgherdynTeithio

                                                                                        (Tudalennau 22 - 23)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-28-19(P5)Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus – FyNgherdynTeithio

 

</AI8>

<AI9>

2.6   Llythyr oddi wrth y Cadeirydd at Trafnidiaeth Cymru ynghylch golygiadau

                                                                                        (Tudalennau 24 - 25)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-28-19(P6) Llythyr Cadeirydd at Trafnidiaeth Cymru ynghylch golygiadau

 

</AI9>

<AI10>

3       Datgarboneiddio Trafnidiaeth – Trafnidiaeth gyhoeddus ar y ffyrdd

(09.30-10.45)                                                                  (Tudalennau 26 - 75)

Christine Boston, Cyfarwyddwr Cymru ac Ymgyrchoedd Ymchwil a Pholisi'r DU, y Gymdeithas Cludiant Cymunedol

Morgan Stevens, Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Cydffederasiwn Cludwyr Teithwyr Cymru

Mohammed AbdulHie, Cadeirydd, Cynghrair Hacni Caerdydd

 

Dogfennau atodol:

EIS(5)-28-19(P7) Papur Briffio
EIS(5)-28-19(P8) Tystiolaeth gan y Gymdeithas Cludiant Cymunedol
EIS(5)-28-19(P9) Tystiolaeth gan Gydffederasiwn Cludwyr Teithwyr Cymru (Saesneg yn Unig)

</AI10>

 

<AI11>

Egwyl

(10.45-11.00)

 

</AI11>

<AI12>

4       Datgarboneiddio trafnidiaeth – Cludo nwyddau

(11.00-12.00)                                                                  (Tudalennau 76 - 83)

Yr Athro Robert Mason, Cadeirydd Logisteg, Pennaeth Adran Logisteg a Rheoli Gweithrediadau, Ysgol Fusnes Caerdydd

Yr Athro Andrew Potter,Cadeirydd Logisteg a Thrafnidiaeth, Dirprwy Bennaeth Logisteg a Rheoli Gweithrediadau (Dysgu ac Addysgu), Ysgol Fusnes Caerdydd

Sally Gilson, Pennaeth Sgiliau, y Sefydliad Trafnidiaeth Cludo Nwyddau

 

Dogfennau atodol:

EIS(5)-28-19(P10) Tystiolaeth gan Ysgol Fusnes Caerdydd (Saesneg yn Unig)

 

 

</AI12>

<AI13>

Ôl-drafodaeth breifat

(12.00-12.30)

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>