Cofnodion cryno - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 16 Hydref 2019

Amser: 09.30 - 11.42
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/5708


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Bethan Sayed AC (Cadeirydd)

Mick Antoniw AC

John Griffiths AC

Delyth Jewell AC

Carwyn Jones AC

David Melding AC

Tystion:

Tom Kiehl, UK Music

Dr Sam Murray, UK Music

Andy Warnock, Undeb y Cerddorion

Phil Kear, Undeb y Cerddorion

Huw Thomas, Cyngor Caerdydd

Ruth Cayford, Cyngor Caerdydd

Jon Day, Cyngor Caerdydd

Staff y Pwyllgor:

Martha Da Gama Howells (Clerc)

Robin Wilkinson (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

</AI1>

<AI2>

2       Ymchwiliad i gerddoriaeth fyw yng Nghymru: UK Music ac Undeb y Cerddorion

2.1 Ymatebodd Sam Murray a Tom Kiehl o UK Music ac Andy Warnock a Phil Kear o Undeb y Cerddorion i gwestiynau gan y Pwyllgor. 

</AI2>

<AI3>

3       Ymchwiliad i gerddoriaeth fyw yng Nghymru: Llywodraeth Leol

3.1 Ymatebodd y Cynghorydd Huw Thomas, Ruth Cayford a Jon Day o Gyngor Caerdydd i gwestiynau gan y Pwyllgor.

</AI3>

<AI4>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI4>

<AI5>

5       Ôl-drafodaeth breifat

5.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth.

</AI5>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>