Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 18 Medi 2019

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Llinos Madeley

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPPIA@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat

(09.15 - 09.30)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Cynnydd Llywodraeth Cymru ar ddatblygu'r Cwricwlwm newydd i Gymru - Sesiwn dystiolaeth

(09.30 - 11.00)                                                                  (Tudalennau 1 - 45)


Kirsty Williams AC, y Gweinidog Addysg

Steve Davies, Cyfarwyddwr, Addysg

Claire Bennett, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cwricwlwm ac Asesu


Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
CYPE(5)-24-19 - Papur 1 - Llywodraeth Cymru
CYPE(5)-24-19 - Papur 2 - Papur briffio gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru (Saesneg yn unig)

</AI3>

<AI4>

3       Papurau i’w nodi

(11.00 - 11.10)                                                                                                

Mae’r holl bapurau i’w nodi ar gael mewn pecyn atodol ar wahân. 

 

 CYPE(5)-24-17 – Papurau i’w nodi 1 - 23

 

</AI4>

<AI5>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

(11.10)                                                                                                             

 

</AI5>

<AI6>

5       Cynnydd Llywodraeth Cymru ar ddatblygu'r Cwricwlwm newydd i Gymru - Trafod y dystiolaeth

(11.10 - 11.20)                                                                                                

 

</AI6>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>