Agenda - Y Pwyllgor Deisebau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mawrth, 15 Hydref 2019

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a:

Graeme Francis - Clerc y Pwyllgor

Ross Davies – Dipwrwy Glerc

0300 200 6565

SeneddDeisebau@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

                                                                                          (Tudalennau 1 - 33)

</AI1>

<AI2>

2       Deisebau newydd

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

2.1     P-05-895 Etifeddiaeth Rosa Dylid cyflwyno cynllun i helpu pobl i gael hawl i ofal milfeddygol ar gyfer eu hanifeiliaid anwes

                                                                                        (Tudalennau 34 - 44)

</AI3>

<AI4>

2.2     P-05-900 Ymchwilio i’r ffordd y mae rhieni’n cael eu trin gan y gwasanaethau cyhoeddus

                                                                                        (Tudalennau 45 - 54)

</AI4>

<AI5>

3       Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

                                                                                                                          

</AI5>

<AI6>

Economi a Thrafnidiaeth

 

</AI6>

<AI7>

3.1     P-05-738 Deiseb Gyhoeddus ar gyfer Ffordd Osgoi i Ddinas Powys

                                                                                        (Tudalennau 55 - 61)

</AI7>

<AI8>

3.2     P-05-851 Dileu’r cyfyngiadau amser ar y gilfan i’r dwyrain o Grucywel

                                                                                        (Tudalennau 62 - 64)

</AI8>

<AI9>

3.3     P-05-885 Trafnidiaeth Gyhoeddus Hygyrch a Chynhwysol ar gyfer Dinasyddion ag Anableddau Dysgu yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 65 - 69)

</AI9>

<AI10>

Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

 

</AI10>

<AI11>

3.4     P-05-743 Rhowch Derfyn ar Fasnachu Anifeiliaid Anwes Egsotig yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 70 - 72)

</AI11>

<AI12>

Addysg

 

</AI12>

<AI13>

3.5     P-05-862 Mynd i’r afael â bwlio mewn ysgolion

                                                                                        (Tudalennau 73 - 86)

</AI13>

<AI14>

Bydd y ddwy eitem a ganlyn yn cael eu trafod ar y cyd

 

</AI14>

<AI15>

3.6     P-05-757 Cael gwared ar y rhwymedigaeth ar ysgolion i gynnal gweithredoedd addoli crefyddol

                                                                                        (Tudalennau 87 - 89)

</AI15>

<AI16>

3.7     P-05-765 Cadw canllawiau presennol ar gyfer Gwasanaethau Crefyddol

                                                                                                     (Tudalen 90)

</AI16>

<AI17>

Gwasanaethau cyhoeddus

 

</AI17>

<AI18>

3.8     P-05-865 Dylid gwarantu bod dewisiadau sy’n seiliedig yn llwyr ar blanhigion ar bob bwydlen y sector cyhoeddus, i ddiogelu hawliau figaniaid ac er budd ein hiechyd, yr amgylchedd ac anifeiliaid

                                                                                      (Tudalennau 91 - 145)

</AI18>

<AI19>

Yr Iaith Gymraeg

 

</AI19>

<AI20>

3.9     P-05-873 Gwersi Cymraeg am ddim i bobl Cymru

                                                                                    (Tudalennau 146 - 148)

</AI20>

<AI21>

Cydraddoldeb

 

</AI21>

<AI22>

3.10 P-05-863 Galwn ar Lywodraeth Cymru i ddarparu cynhyrchion hylendid am ddim i bob menyw mewn cartrefi incwm isel

                                                                                                   (Tudalen 149)

</AI22>

<AI23>

3.11 P-05-871 Trefnu bod cyfleusterau newid cewynnau ar gael mewn toiledau i ddynion a thoiledau i fenywod

                                                                                    (Tudalennau 150 - 152)

</AI23>

<AI24>

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

</AI24>

<AI25>

3.12 P-05-724 Hawliau i Ofal Iechyd Sylfaenol yn Gymraeg

                                                                                    (Tudalennau 153 - 163)

</AI25>

<AI26>

3.13 P-05-732 Amseroedd Aros Annerbyniol ar gyfer Cleifion y GIG yn Adran Damweiniau ac Achosion Brys WrecsamYsbyty Wrecsam Maelor

                                                                                    (Tudalennau 164 - 168)

</AI26>

<AI27>

3.14 P-05-751 Cydnabod achosion o Ddieithrio Plentyn oddi wrth Riant

                                                                                    (Tudalennau 169 - 204)

</AI27>

<AI28>

3.15 P-05-870 Gadewch i ni Sicrhau y Caiff Calon Pob Person Ifanc (10-35 oed) ei Sgrinio

                                                                                    (Tudalennau 205 - 215)

</AI28>

<AI29>

3.16 P-05-892 Penodi Comisiynydd Anabledd Dysgu i Gymru

                                                                                    (Tudalennau 216 - 219)

</AI29>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.             FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.             FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>