Agenda - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Llun, 14 Hydref 2019

Amser: 14.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Alun Davidson

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

Claire.Fiddes@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(14.00-14.05)                                                                                                  

</AI1>

<AI2>

2       Trafodaeth ford gron gydag academyddion ynghylch craffu ar fframweithiau polisi cyffredin y DU gyfan

(14:05-15:30)                                                                    (Tudalennau 1 - 14)

Dr Andrew Blick - Coleg y Brenin, Llundain

Dr Jack Simson Caird - Canolfan Bingham ar Reolaeth y Gyfraith

Yr Athro Jo Hunt - Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Michael Keating - Prifysgol Aberdeen

Yr Athro Aileen McHarg - Prifysgol Durham

Yr Athro Alan Page - Prifysgol Dundee

Akash Paun - Sefydliad Llywodraeth

Yr Athro Alison Young - Prifysgol Caergrawnt

 

</AI2>

<AI3>

Egwyl

(15.30-15.40)

 

 

 

 

</AI3>

<AI4>

3       Trafodaeth ford gron gydag academyddion ynghylch craffu ar gytundebau rhyngwladol

(15.40-17.00)                                                                  (Tudalennau 15 - 24)

Dr Andrew Blick - Coleg y Brenin, Llundain

Dr Jack Simson Caird - Canolfan Bingham ar Reolaeth y Gyfraith

Yr Athro Jo Hunt - Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Michael Keating - Prifysgol Aberdeen

Yr Athro Aileen McHarg - Prifysgol Durham

Yr Athro Alan Page - Prifysgol Dundee

Akash Paun - Sefydliad Llywodraeth

Yr Athro Alison Young - Prifysgol Caergrawnt

 

</AI4>

<AI5>

Cyfraniadau olaf

(17.00-17.15)

</AI5>

<AI6>

4       Papurau i’w nodi

(17.15-17.20)                                                                                                  

</AI6>

<AI7>

4.1   Papur i'w nodi 1: Newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit - y goblygiadau i Gymru - ymatebion i'r ymgynghoriad - Medi 2019

Ymateb i’r ymgynghoriad

</AI7>

<AI8>

4.2   Papur i'w nodi 2: Gohebiaeth gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch cytundebau rhyngwladol - 3 Hydref 2019

                                                                                                     (Tudalen 25)

</AI8>

<AI9>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(17.20)                                                                                                             

</AI9>

<AI10>

6       Newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit - trafod cyfraniadau'r grwpiau ffocws

(17.20-17.30)                                                                  (Tudalennau 26 - 31)

</AI10>

<AI11>

 

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>