Agenda - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 4 Tachwedd 2019

Amser: 14.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6362

SeneddMCD@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

14.30                                                                                                               

</AI1>

<AI2>

2       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

14.30-14.35                                                                                   (Tudalen 1)

CLA(5)-30-19 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

</AI2>

<AI3>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

</AI3>

<AI4>

2.1   SL(5)463 - Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) 2019

                                                                                                                          

</AI4>

<AI5>

3       Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad yn eu cylch i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

14.35-14.40                                                                                                    

</AI5>

<AI6>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

</AI6>

<AI7>

3.1   SL(5)458 – Gorchymyn Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (Cymru) 2019

                                                                                          (Tudalennau 2 - 15)

CLA(5)-30-19 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(5)-30-19 – Papur 3 – Gorchymyn

CLA(5)-30-19 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

</AI7>

<AI8>

3.2   SL(5)461 - Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd Amrywiol) (Cymru) (Diwygio) 2019

                                                                                        (Tudalennau 16 - 39)

CLA(5)-30-19 – Papur 5 – Adroddiad

CLA(5)-30-19 – Papur 6 – Rheoliadau

CLA(5)-30-19 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol

</AI8>

<AI9>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

</AI9>

<AI10>

3.3   SL(5)457 - Rheoliadau Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Isafbris Uned) (Cymru) 2019

                                                                                      (Tudalennau 40 - 100)

CLA(5)-30-19 – Papur 8 – Adroddiad

CLA(5)-30-19 – Papur 9 – Rheoliadau

CLA(5)-30-19 – Papur 10 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-30-19 – Papur 11 – Datganiad ysgrifenedig

</AI10>

<AI11>

4       Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 – trafodwyd yn flaenorol

14.40-14.45                                                                                                    

</AI11>

<AI12>

4.1   SL(5)454 - Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol) (Diwygio) (Cymru) 2019

                                                                                    (Tudalennau 101 - 105)

CLA(5)-30-19 – Papur 12 – Adroddiad

CLA(5)-30-19 – Papur 13 – Ymateb y Llywodraeth

</AI12>

<AI13>

5       Adroddiad Rheol Sefydlog 30B: Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a Fframweithiau Cyffredin

14.45-14.50                                                                (Tudalennau 106 - 126)

CLA(5)-30-19 – Papur 14 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-30-19 – Papur 15 – Adroddiad

</AI13>

<AI14>

6       Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

14.50-14.55                                                                                                    

</AI14>

<AI15>

6.1   WS-30C(5)155 – Rheoliadau'r Rhaglen Hawliau, Cydraddoldeb a Dinasyddiaeth (Dirymu) (Ymadael â'r UE) 2019

                                                                                    (Tudalennau 127 - 130)

CLA(5)-30-19 – Papur 16 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-30-19 – Papur 17 – Sylwebaeth

</AI15>

<AI16>

6.2   WS-30C(5)156 – Rheoliadau Cynhyrchion Amaethyddol, Bwyd a Diod (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019

                                                                                    (Tudalennau 131 - 136)

CLA(5)-30-19 – Papur 18 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-30-19 – Papur 19 – Sylwebaeth

</AI16>

<AI17>

6.3   WS-30C(5)157 – Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Mesurau'r Farchnad, Hysbysiadau a Thaliadau Uniongyrchol) (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019

                                                                                    (Tudalennau 137 - 140)

CLA(5)-30-19 – Papur 20 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-30-19 – Papur 21 – Sylwebaeth

</AI17>

<AI18>

6.4   WS-30C(5)158 – Rheoliadau Llygryddion Organig Parhaus (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

                                                                                    (Tudalennau 141 - 144)

CLA(5)-30-19 – Papur 22 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-30-19 – Papur 23 – Sylwebaeth

</AI18>

<AI19>

6.5   WS-30C(5)159 - Rheoliadau’r Rhaglen Ewrop Greadigol a’r Rhaglen Ewrop i Ddinasyddion (Dirymu) (Ymadael â’r UE) 2019

                                                                                    (Tudalennau 145 - 149)

CLA(5)-30-19 – Papur 24 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-30-19 – Papur 25 – Sylwebaeth

</AI19>

<AI20>

7       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

14.55                                                                                                               

</AI20>

<AI21>

8       Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Adroddiad drafft

14.55-15.10                                                                (Tudalennau 150 - 172)

CLA(5)-30-19 – Papur 26 – Adroddiad drafft

</AI21>

<AI22>

9       Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru): Adroddiad drafft

15.10-15.25                                                                (Tudalennau 173 - 189)

CLA(5)-30-19 – Papur 27 – Adroddiad drafft

</AI22>

<AI23>

Dyddiad y cyfarfod nesaf: 11 Tachwedd

 

</AI23>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>