Agenda - Y Pwyllgor Busnes


Lleoliad:

Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mawrth, 5 Chwefror 2019

Amser: 08.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Aled Elwyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPwyllgorBusnes@cynulliad.cymru


Preifat

------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

2       Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol (Tudalennau 1 - 8)

</AI2>

<AI3>

3       Trefn Busnes

                                                                                                                          

</AI3>

<AI4>

3.1     Busnes yr wythnos hon (Papur 1, tudalennau 9 - 10)

</AI4>

<AI5>

3.2     Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf (Papur 2, tudalennau 11 - 12)

</AI5>

<AI6>

3.3     Amserlen busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf (Papur 3, tudalennau 13 - 14)

</AI6>

<AI7>

4       Deddfwriaeth

                                                                                                                          

</AI7>

<AI8>

4.1     Amserlen ar gyfer trafod cyfnod 3 a chyfnod 4 y Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) (Papur 4, tudalen 15)

</AI8>

<AI9>

5       Pwyllgorau

                                                                                                                          

</AI9>

<AI10>

5.1     Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Papur 5, tudalennau 16 - 17)

</AI10>

<AI11>

6       Amserlen y Cynulliad

                                                                                                                          

</AI11>

<AI12>

6.1     Papur i'w nodi - Amserlen Cwestiynau Llafar y Cynulliad (Papur 6, tudalennau 18 - 19)

</AI12>

<AI13>

6.2     Papur i'w nodi - Dogfen Cyfrifoldebau Gweinidogol Ddiwygiedig (Papur 6a, tudalennau 20 - 35)

</AI13>

<AI14>

7       Y Pwyllgor Busnes

                                                                                                                          

</AI14>

<AI15>

7.1     Coladu Canllawiau a gyhoeddwyd gan y Llywydd o dan Reol Sefydlog 6.17 (Papur 7, tudalennau 36 - 216)

</AI15>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>