Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 27 Mehefin 2019

Amser: 09.04 - 12.33
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5554


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

John Griffiths AC (Cadeirydd)

Dawn Bowden AC

Huw Irranca-Davies AC

Mark Isherwood AC

Caroline Jones AC

Tystion:

Susan Lloyd Selby, The Trussell Trust

Gareth Morgan, Welfare Rights Advisers Cymru

Matthew Kennedy, Chartered Institute of Housing Cymru

Sam Lister, Chartered Institute of Housing Wales

Will Atkinson, Cartrefi Cymunedol Cymru

 

 

Rachel Cable, Oxfam Cymru

Samia Mohamed, Oxfam Cymru

Staff y Pwyllgor:

Naomi Stocks (Clerc)

Catherine Hunt (Ail Glerc)

Yan Thomas (Dirprwy Glerc)

Hannah Johnson (Ymchwilydd)

Megan Jones (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Ymchwiliad i Gynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru: trafod yr adroddiad drafft

1.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad a chytunodd arno yn amodol ar rai mân newidiadau.

</AI1>

<AI2>

2       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Leanne Wood AC.

 

</AI2>

<AI3>

3       Ymchwiliad i Fudd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i'w cyflawni'n well – sesiwn dystiolaeth 3

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Gareth Morgan, Cynghorwyr Hawliau Lles Cymru

·         Susan Lloyd-Selby, Ymddiriedolaeth Trussell

</AI3>

<AI4>

4       Ymchwiliad i Fudd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i'w cyflawni'n well – sesiwn dystiolaeth 4

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Matthew Kennedy, Sefydliad Tai Siartredig Cymru

·         Sam Lister, Sefydliad Tai Siartredig Cymru

·         Will Atkinson, Cartrefi Cymunedol Cymru

</AI4>

<AI5>

5       Ymchwiliad i Fudd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i'w cyflawni'n well – sesiwn dystiolaeth 5

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Rachel Cable, Oxfam

·         Samia Mohamed

 

</AI5>

<AI6>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

</AI6>

<AI7>

7       Ymchwiliad i Fudd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i'w cyflawni'n well – trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 3, 4 a 5

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>