Agenda - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 27 Mehefin 2019

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Naomi Stocks

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6222

SeneddCymunedau@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Yn ystod ei gyfarfod ar 19 Mehefin, cytunodd y Pwyllgor i wahardd y cyhoedd o eitem 1 o’r cyfarfod hwn o dan Reol Sefydlog 17.42(vi)

</AI1>

<AI2>

1       Ymchwiliad i Gynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru: trafod yr adroddiad drafft

(09.00-10.00)                                                                    (Tudalennau 1 - 55)

</AI2>

<AI3>

2       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(10.00)                                                                                                             

</AI3>

<AI4>

3       Ymchwiliad i Fudd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i'w cyflawni'n well – sesiwn dystiolaeth 3

(10.00-10.45)                                                                  (Tudalennau 56 - 85)

Gareth Morgan, Cynghorwyr Hawliau Lles Cymru

Susan Lloyd-Selby, Ymddiriedolaeth Trussell

</AI4>

<AI5>

4       Ymchwiliad i Fudd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i'w cyflawni'n well – sesiwn dystiolaeth 4

(10.45-11.30)                                                                (Tudalennau 86 - 102)

Matthew Kennedy, Sefydliad Tai Siartredig Cymru

Sam Lister, Sefydliad Tai Siartredig Cymru

Will Atkinson, Cartrefi Cymunedol Cymru

</AI5>

<AI6>

5       Ymchwiliad i Fudd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i'w cyflawni'n well – sesiwn dystiolaeth 5

(11.30-12.15)                                                              (Tudalennau 103 - 111)

Rachel Cable, Oxfam Cymru

Samia Mohamed

</AI6>

<AI7>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(12.15)                                                                                                             

</AI7>

<AI8>

7       Ymchwiliad i Fudd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i'w cyflawni'n well – trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

(12.15-12.30)                                                                                                  

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>