Cofnodion cryno - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 23 Mai 2019

Amser: 09.34 - 11.15
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5546


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Russell George AC (Cadeirydd)

Hefin David AC

Vikki Howells AC

Joyce Watson AC

Tystion:

Dr Tim Peppin, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Andrew Morgan, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Roger Waters, RCT County Borough Council

Dave Holland, Cardiff and the Vale of Glamorgan

Staff y Pwyllgor:

Gareth Price (Clerc)

Lara Date (Ail Glerc)

Robert Lloyd-Williams (Dirprwy Glerc)

Andrew Minnis (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Apologies were received by Jack Sargeant AM and Bethan Sayed AM

1.2 The Chair thanked David Rowlands AM for his work on the Committee as he is no longer a member

1.3 There were no substitutions or declarations of interest

</AI1>

<AI2>

2       Papurau i'w nodi

</AI2>

<AI3>

2.1   Nodyn ar gyfer y Digwyddiad Rhanddeiliaid: Papur Gwyn ar Wella Trafnidiaeth Gyhoeddus

2.1.1 The paper was noted by the Committee

</AI3>

<AI4>

2.2   Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

2.2.1 The correspondence was noted by the Committee

</AI4>

<AI5>

3       Papur Gwyn ar Wella Trafnidiaeth Gyhoeddus: Llywodraeth Leol

3.1 Tim Peppin, Andrew Morgan, Roger Waters and Dave Holland answered questions from Committee Members

</AI5>

<AI6>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

4.1 The Committee agreed the motion

</AI6>

<AI7>

5       Trafodaeth ar y Papur Gwyn ar Wella Trafnidiaeth Gyhoeddus

5.1 The Committee considered the key themes

</AI7>

<AI8>

6       Adroddiad Drafft: Gorchmynion Prynu Gorfodol yng Nghymru

6.1 The Committee discussed the draft report

</AI8>

<AI9>

7       Llythyr drafft: Adolygiad Williams o’r Rheilffyrdd

7.1 The Committee discussed the draft letter

</AI9>

<AI10>

8       Blaenraglen Waith

8.1 The Forward Work Programme was agreed by the Committee

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>