Agenda - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 23 Mai 2019

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Price

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddESS@cynulliad.cymru


------

<AI1>

 

Rhag-gyfarfod preifat

(09.25-09.30)

 

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

 

</AI2>

<AI3>

2       Papurau i'w nodi

                                                                                                                          

 

</AI3>

<AI4>

2.1   Nodyn ar gyfer y Digwyddiad Rhanddeiliaid: Papur Gwyn ar Wella Trafnidiaeth Gyhoeddus

                                                                                            (Tudalennau 1 - 5)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-14-19(P1) Nodyn ar gyfer y Digwyddiad Rhanddeiliaid

 

 

</AI4>

<AI5>

2.2   Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

                                                                                                       (Tudalen 6)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-14-19(P2) Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

 

 

</AI5>

<AI6>

3       Papur Gwyn ar Wella Trafnidiaeth Gyhoeddus: Llywodraeth Leol

(09.30-10.30)                                                                    (Tudalennau 7 - 26)

Tim Peppin, Cyfarwyddwr Adfywio a Datblygu Cynaliadwy, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Y Cynghorydd Andrew Morgan, Llefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru dros Drafnidiaeth, yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd

Roger Waters, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Priffyrdd a Gofal Stryd Cyngor Rhondda Cynon Taf

Dave Holland, Pennaeth Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir (Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-14-19(P3) Papur Briffio’r Gwasanaeth Ymchwil

 

 

</AI6>

<AI7>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

 

</AI7>

<AI8>

Egwyl

(10.30-10.45)

 

 

</AI8>

<AI9>

5       Trafodaeth ar y Papur Gwyn ar Wella Trafnidiaeth Gyhoeddus

(10.45-11.00)                                                                                                  

 

 

</AI9>

<AI10>

6       Adroddiad Drafft: Gorchmynion Prynu Gorfodol yng Nghymru

(11.00-11.15)                                                                  (Tudalennau 27 - 48)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-14-19(P4) Adroddiad Drafft

 

 

 

</AI10>

<AI11>

7       Llythyr drafft: Adolygiad Williams o’r Rheilffyrdd

(11.15-11.30)                                                                  (Tudalennau 49 - 54)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-14-19(P5) Llythyr drafft

 

 

</AI11>

<AI12>

8       Blaenraglen Waith

(11.30-11.45)                                                                  (Tudalennau 55 - 59)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-14-19(P6) Blaenraglen Waith

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>