Agenda - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 9 Mai 2019

Amser: 09.25
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Price

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddESS@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat

 

(09.25-09.30)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

2       Papurau i'w nodi

                                                                                            (Tudalennau 1 - 7)

 

</AI3>

<AI4>

2.1   Llythyr at Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau gan yr Athro Julie Lydon, Prifysgolion Cymru, ynghylch adroddiad y Pwyllgor ar ymchwil ac arloesedd yng Nghymru

                                                                                                                        

Dogfennau atodol:

EIS(5)-12-19(P1)

 

</AI4>

<AI5>

2.2   Rhagor o wybodaeth gan UK Hospitality parthed rôl Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol

                                                                                                                        

Dogfennau atodol:

EIS(5)-12-19(P2)

 

</AI5>

<AI6>

2.3   Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau at Archwilydd Cyffredinol Cymru ynghylch adroddiad y Pwyllgor ar Amharu ar y Rheilffyrdd yn ystod yr hydref

                                                                                                                        

Dogfennau atodol:

EIS(5)-12-19(P3)

 

</AI6>

<AI7>

2.4   Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau at Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, ynghylch y wybodaeth ddiweddaraf am y Cynllun Ariannu Trafnidiaeth Cenedlaethol

                                                                                                                        

Dogfennau atodol:

EIS(5)-12-19(P4)

 

</AI7>

<AI8>

2.5   Llythyr at Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau gan y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch rhagor o wybodaeth o gyfarfod Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau a gynhaliwyd ar 27 Mawrth 2019

                                                                                                                        

Dogfennau atodol:

EIS(5)-12-19(P5)

 

</AI8>

<AI9>

3       Gwaith Craffu Gweinidogol Cyffredinol

(09.30-10.30)                                                                    (Tudalennau 8 - 34)

Ken Skates AC, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Lee Waters AC, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Simon Jones, Cyfarwyddwr Seilwaith yr Economi

Marcella Maxwell, Pennaeth Cynllun Gweithredu ar yr Economi

 

Dogfennau atodol:

EIS(5)-12-19(P6)

ESI(5)-12-19(P7)

</AI9>

 

<AI10>

Egwyl

(10.30-10.45)

 

</AI10>

<AI11>

4       Manwerthu a Busnesau Bach: Rôl Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol

(10.45-11.30)                                                                  (Tudalennau 35 - 53)

Joshua Miles, Rheolwr Polisi, Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru

 

Dogfennau atodol:

EIS(5)-12-19(P8)

EIS(5)-12-19(P9)

 

</AI11>

<AI12>

Ôl-drafodaeth breifat

(11.30-11.45)

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>