Agenda - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Scott, Royal Society of Edinburgh

Dyddiad: Dydd Iau, 13 Mehefin 2019

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Bethan Davies

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6372

SeneddCyllid@cynulliad.cymru


External - Scott Room, Royal Society of Edinburgh

------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiant

(09.30)                                                                                                             

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

(09.30)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2.1   PTN1 - Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) – 31 Mai 2019

                                                                                            (Tudalennau 1 - 5)

</AI3>

<AI4>

2.2   PTN2 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Taliadau cadw mewn contractau adeiladu - 6 Mehefin 2019

                                                                                                       (Tudalen 6)

</AI4>

<AI5>

3       Proses y gyllideb ar gyfer deddfwriaeth: Sesiwn dystiolaeth 1

(09.30-10.30)                                                                    (Tudalennau 7 - 38)

David Eiser, Cynghorydd i Bwyllgor Cyllid Senedd yr Alban

 

Briff Ymchwil

</AI5>

<AI6>

Egwyl: 10.30-10.40

 

</AI6>

<AI7>

4       Proses y gyllideb ar gyfer deddfwriaeth: Sesiwn dystiolaeth 2

(10.40-11.40)                                                                                                  

Yr Athro Michael Danson, Athro Polisi Menter, Prifysgol Heriot-Watt

Dr Angela O'Hagan, Ysgol Busnes a Chymdeithas, Prifysgol Caledonian Glasgow

 

Briff Ymchwil

</AI7>

<AI8>

Egwyl: 11.40-12.00

 

</AI8>

<AI9>

5       Proses y gyllideb ar gyfer deddfwriaeth: Sesiwn dystiolaeth 3

(12.00-12.30)                                                                  (Tudalennau 39 - 46)

Caroline Gardner, Archwilydd Cyffredinol yr Alban

Mark Taylor, Cyfarwyddwr Archwilio, Audit Scotland

 

Papur 1 - Tystiolaeth ysgrifenedig: Archwilydd Cyffredinol yr Alban

Briff Ymchwil

</AI9>

<AI10>

6       Trafod cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013: Sesiwn dystiolaeth 1

(12.30-13.00)                                                                  (Tudalennau 47 - 79)

Caroline Gardner, Archwilydd Cyffredinol yr Alban

Diane McGiffen, Prif Swyddog Gweithredu, Audit Scotland

 

Papur 2 - Tystiolaeth ysgrifenedig: Archwilydd Cyffredinol yr Alban

Briff Ymchwil

</AI10>

<AI11>

7       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod a’r cyfarfod ar 19 Mehefin 2019

(13.00)                                                                                                             

</AI11>

<AI12>

8       Proses y gyllideb ar gyfer deddfwriaeth: Trafod y dystiolaeth

(13.00-13.15)                                                                                                  

</AI12>

<AI13>

9       Trafod cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013: Trafod y dystiolaeth

(13.15-13.30)                                                                                                  

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>