Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 23 Mai 2019

Amser: 09.00 - 09.30
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5541


Preifat

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Llyr Gruffydd AC (Cadeirydd)

Alun Davies AC

Mike Hedges AC

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Leanne Hatcher (Ail Glerc)

Georgina Owen (Ail Glerc)

Ryan Bishop (Dirprwy Glerc)

Owen Holzinger (Ymchwilydd)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Ystyried cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013

1.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y tystion arfaethedig ar gyfer y sesiynau tystiolaeth lafar a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd a Chomisiwn y Cynulliad, yn gofyn am wybodaeth ychwanegol.

</AI1>

<AI2>

2       Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru - Cynigion i ddiwygio  Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) 2018

2.1 Ystyriodd y Pwyllgor ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y cynigion i ddiwygio Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) 2018.

2.2 Cytunodd y Pwyllgor i ymateb i'r ymgynghoriad.

</AI2>

<AI3>

3       Blaenraglen waith

3.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer haf 2019 a chytunodd arno.

</AI3>

<AI4>

4       Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21.

4.1 Trafododd y Pwyllgor amrywiaeth o opsiynau ar gyfer ymgysylltu â rhanddeiliaid mewn perthynas â chraffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21.

</AI4>

<AI5>

5       Cyllideb Atodol Gyntaf Comisiwn y Cynulliad 2019-20

5.1 Nododd y Pwyllgor y cyflwynwyd y fersiwn flaenorol a ystyriwyd ar 15 Mai 2019 mewn camgymeriad a chytunodd ar y fersiwn gywir o Gyllideb Atodol Gyntaf Comisiwn y Cynulliad 2019-20.

</AI5>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>