Agenda - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 23 Mai 2019

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Bethan Davies

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6372

SeneddCyllid@cynulliad.cymru


Preifat

------

<AI1>

Ar 15 Mai 2019, penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o’r cyfarfod hwn a dechrau'r cyfarfod ar 5 Mehefin 2019

 

</AI1>

<AI2>

1       Ystyried cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013

(09.00-09.30)                                                                      (Tudalennau 1 - 3)

Papur 1 - Ystyried y cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013

Llyfryn ymgynghori

 

</AI2>

<AI3>

2       Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru - Cynigion i ddiwygio Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) 2018

(09.30-09.45)                                                                    (Tudalennau 4 - 14)

Papur 2 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd - 9 Mai 2019

Papur 3 - Llywodraeth Cymru - Dogfen Ymgynghori: Diwygio Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) 2018

 

</AI3>

<AI4>

3       Blaenraglen waith

(09.45-10.00)                                                                  (Tudalennau 15 - 18)

Papur 4 - Blaenraglen waith: Haf 2019

</AI4>

<AI5>

4       Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21

(10.00-10.15)                                                                  (Tudalennau 19 - 22)

Papur 5 – Dulliau o ymgysylltu â rhanddeiliaid

</AI5>

<AI6>

5       Cyllideb Atodol Gyntaf Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2019-20

(10.15-10.25)                                                                  (Tudalennau 23 - 31)

Papur 6 - Memorandwm Esboniadol, Cyllideb Atodol Gyntaf Comisiwn y Cynulliad 2019-20

</AI6>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>