Agenda - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 10 Gorffennaf 2019

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Marc Wyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6363

SeneddNHAMG@cynulliad.cymru


------

<AI1>

 

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.15-09.30)                                                                                                  

 

</AI1>

<AI2>

2       Sesiwn i Graffu ar Waith y Gweinidog - Newid Hinsawdd

(09.30-11.00)                                                                    (Tudalennau 1 - 24)

Lesley Griffiths AC, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Simon Jones, Cyfarwyddwr, Seilwaith Economaidd - Llywodraeth Cymru

Jonathan Oates, Pennaeth Twf Glân - Llywodraeth Cymru

Lucy Corfield, Pennaeth Datgarboneiddio – Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
Papur - Llywodraeth Cymru

 

</AI2>

<AI3>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod heddiw ar gyfer eitemau 4, 5, 6 a 7

                                                                                                                          

 

</AI3>

<AI4>

PREIFAT (11.00-11.45)

 

</AI4>

<AI5>

4       Blaenraglen Waith - Trafod y dull gweithredu ar gyfer craffu ar y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)

                                                                                        (Tudalennau 25 - 33)

Dogfennau atodol:

Papur Preifat

 

</AI5>

<AI6>

5       Fframwaith Datblygu Cenedlaethol - y wybodaeth ddiweddaraf am gynllunio a'r dull gweithredu ar gyfer trafod y Fframwaith

                                                                                        (Tudalennau 34 - 46)

Dogfennau atodol:

Papur Preifat

 

</AI6>

<AI7>

6       Trafod y Gwrandawiad cyn penodi ar gyfer Cadeirydd newydd Cyfoeth Naturiol Cymru

                                                                                                                          

 

</AI7>

<AI8>

7       Y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiad y Pwyllgor yn Sioe Frenhinol Cymru

                                                                                                                          

 

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>