Agenda - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 1 Mai 2019

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Bethan Davies

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6372

SeneddCyllid@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

(09.30)                                                                                 (Tudalennau 1 - 4)

</AI2>

<AI3>

2.1   Papur i'w nodi 1 - Llythyr gan Brif Ysgrifennydd y Trysorlys - Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru - 2 Ebrill 2019

                                                                                                       (Tudalen 5)

</AI3>

<AI4>

2.2   Papur i'w nodi 2 - Llythyr gan y Gwir Anrhydeddus Alun Cairns AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru - Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru - 10 Ebrill 2019

                                                                                                       (Tudalen 6)

</AI4>

<AI5>

3       Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: Sesiwn dystiolaeth 1

(09.30-10.30)                                                                    (Tudalennau 7 - 20)

Gerald Holtham, Athro Hodge mewn Economi Ranbarthol

Dr Stanimira Milcheva, Athro Cyswllt mewn Cyllid Seilwaith ac Eiddo Tirol, Coleg Prifysgol Llundain

 

Papur 1 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Gerald Holtham

</AI5>

<AI6>

10.30-10.45 Egwyl

 

</AI6>

<AI7>

4       Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: Sesiwn dystiolaeth 2

(10.45-11.45)                                                                  (Tudalennau 21 - 35)

Peter Reekie, Prif Weithredwr, Scottish Futures Trust

 

Papur 2 - Tystiolaeth ysgrifenedig: Scottish Futures Trust

</AI7>

<AI8>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(11.45)                                                                                                             

</AI8>

<AI9>

6       Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: Ystyried y dystiolaeth

(11.45-12.00)                                                                                                  

</AI9>

<AI10>

7       Dull ar gyfer craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21

(12.00-12.15)                                                                  (Tudalennau 36 - 40)

Papur 3 – Dull ar gyfer craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21

</AI10>

<AI11>

8       Cyllideb Atodol Gyntaf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2019-20

(12.15-12.30)                                                                  (Tudalennau 41 - 44)

Papur 4 - Memorandwm Esboniadol Cyllideb Atodol Gyntaf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2019-20

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>