Agenda - Y Pwyllgor Busnes


Lleoliad:

Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mawrth, 22 Ionawr 2019

Amser: 08.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Aled Elwyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPwyllgorBusnes@cynulliad.cymru


Preifat

------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

2       Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol (Tudalennau 1 - 5)

</AI2>

<AI3>

3       Trefn Busnes

                                                                                                                          

</AI3>

<AI4>

3.1     Busnes yr wythnos hon (Tudalennau 6 - 8)

</AI4>

<AI5>

3.2     Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf (Tudalennau 9 - 10)

</AI5>

<AI6>

3.3     Amserlen busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf (Tudalennau 11 - 12)

</AI6>

<AI7>

3.4     Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yn gofyn am ddadl ar barodrwydd ar gyfer Brexit (Tudalennau 13 - 14)

</AI7>

<AI8>

3.5     Llythyr yn gofyn am ddadl ar yr adroddiad ar berthynas Cymru â Phwyllgor y Rhanbarthau yn y dyfodol (Tudalennau 15 - 17)

</AI8>

<AI9>

3.6     Atodiad i bapur 5  Adroddiad: 'Wales' Future Relationship with Committee of the Regions' (Tudalennau 18 - 29)

</AI9>

<AI10>

4       Deddfwriaeth

                                                                                                                          

</AI10>

<AI11>

4.1     Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid Gwasanaethu) (Tudalennau 30 - 36)

</AI11>

<AI12>

5       Rheolau Sefydlog

                                                                                                                          

</AI12>

<AI13>

5.1     Coladu’r canllawiau a roddwyd gan y Llywydd o dan Reol Sefydlog 6.17 (Tudalennau 37 - 227)

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>