Agenda - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 6 Mawrth 2019

Amser: 10.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Martha Howells

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddDGCh@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

2       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 3 a 4

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

3       Minnau hefyd! - Ymchwiliad i rôl celfyddydau a diwylliant wrth fynd i'r afael â thlodi ac allgau cymdeithasol: Adborth o ymweliadau Aelodau

(10.00 - 10.20)                                                                    (Tudalennau 1 - 9)

</AI3>

<AI4>

4       Blaenraglen waith

(10.20 - 10.30)                                                                (Tudalennau 10 - 13)

</AI4>

 

<AI5>

Cyfarfod cyhoeddus

</AI5>

<AI6>

5       Minnau hefyd! - Ymchwiliad i rôl celfyddydau a diwylliant wrth fynd i'r afael â thlodi ac allgáu cymdeithasol: Y sector gwirfoddol

(10.30-11.30)                                                                  (Tudalennau 14 - 29)

Mia Rees, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus, Ymddiriedolaeth y Tywysog Cymru

Gareth Coles, Cyfarwyddwr, Celfyddydau Gwirfoddol Cymru

</AI6>

<AI7>

6       Papurau i’w nodi

                                                                                                                          

</AI7>

<AI8>

7       Ymateb Llywodraeth Cymru i ymgynghoriad y BBC ar bolisi trwydded deledu sy'n gysylltiedig ag oedran (dyfodol y consesiwn dros 75 mlwydd oed)

                                                                                        (Tudalennau 30 - 32)

</AI8>

<AI9>

8       Llythyr gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg ynghylch rheoliadau’r Gymraeg arfaethedig a gofal iechyd

                                                                                        (Tudalennau 33 - 39)

</AI9>

<AI10>

9       Ymateb y Cadeirydd i ymgynghoriad Ofcom: Arweiniad ar Gynhyrchu a Rhaglennu Teledu Rhanbarthol

                                                                                        (Tudalennau 40 - 41)

</AI10>

<AI11>

10    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

                                                                                                                          

</AI11>

<AI12>

11    Ôl-drafodaeth breifat

(11.30 - 12.00)                                                                                                

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>