Agenda - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Iau, 4 Ebrill 2019

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Bethan Davies

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6372

SeneddCyllid@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Penderfynodd y Pwyllgor ar 27 Mawrth 2019 i wahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 1.

 

</AI1>

<AI2>

1       Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): sesiwn friffio breifat

09.00-09.30                                                                                                    

Dr Toby James, Prifysgol East Anglia, Cynghorydd Arbenigol i'r Pwyllgor Cyllid     

</AI2>

<AI3>

2       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

09.30                                                                                                               

</AI3>

<AI4>

3       Sesiwn graffu ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Comisiwn y Cynulliad 1

09.30-10.10                                                                      (Tudalennau 1 - 14)

 

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

Memorandwm Esboniadol y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

 

</AI4>

<AI5>

Egwyl: 10.10-10.20

 

</AI5>

<AI6>

4       Sesiwn graffu ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Comisiwn y Cynulliad 2

10.20-11.20                                                                    (Tudalennau 15 - 34)

 

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

Memorandwm Esboniadol y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

 

</AI6>

<AI7>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

11.20                                                                                                               

</AI7>

<AI8>

6       Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod y dystiolaeth

11.20-11.50                                                                                                    

</AI8>

<AI9>

7       Trafod y flaenraglen waith

11.50-12.00                                                                    (Tudalennau 35 - 39)

Papur 1 – Blaenraglen waith

</AI9>

<AI10>

8       Ymchwiliad i ariannu cyrff a ariennir yn uniongyrchol: trafod gohebiaeth

12.00-12.10                                                                    (Tudalennau 40 - 45)

Papur 2 – Cyrff a ariennir yn uniongyrchol: Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth Drafft

Papur 3 – Cyrff a ariennir yn uniongyrchol: Llythyr at y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

Papur 4 - Cyrff a ariennir yn uniongyrchol: Llythyr at gyrff a ariennir yn uniongyrchol

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>