Agenda - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Mercher, 27 Mawrth 2019

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Claire Morris

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

Cysylltu@senedd.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod anffurfiol (9.15 - 09.30)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion: Sesiwn dystiolaeth gyda Dr Rob Jones

(09.30 - 11.00)                                                                  (Tudalennau 1 - 37)

Dr Robert Jones, Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd

 

Briff Ymchwill

Papur 1: Dr Robert Jones

 

</AI3>

<AI4>

3       Papurau i’w nodi

(11.00)                                                                                                             

</AI4>

<AI5>

3.1   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ynghylch y cytundeb cysylltiadau rhyng-sefydliadol

                                                                                        (Tudalennau 38 - 39)

</AI5>

<AI6>

3.2   Llythyr gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru a’r Rhwydwaith Gwella a Dysgu Swyddogion Gofalwyr

                                                                                        (Tudalennau 40 - 43)

</AI6>

<AI7>

3.3   Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru: cyfarwyddyd ynghylch cartrefi gofal yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 44 - 67)

</AI7>

<AI8>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

(11.00)                                                                                                             

</AI8>

<AI9>

5       Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion: Trafod y dystiolaeth

(11.00 - 11.10)                                                                                                

</AI9>

<AI10>

6       Deintyddiaeth yng Nghymru: trafod yr adroddiad drafft

(11.10 - 11.30)                                                              (Tudalennau 68 - 103)

</AI10>

<AI11>

7       Gwasanaethau endosgopi yng Nghymru: trafod yr adroddiad drafft

(11.30 - 11.40)                                                            (Tudalennau 104 - 135)

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>