Agenda - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 20 Chwefror 2019

Amser: 10.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Naomi Stocks

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6222

SeneddCymunedau@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(10.30)                                                                                                             

</AI1>

<AI2>

2       Papurau i'w nodi

                                                                                                       (Tudalen 1)

</AI2>

<AI3>

2.1   Ymchwiliad i fyrddau gwasanaethau cyhoeddus - gwybodaeth ychwanegol gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

                                                                                                       (Tudalen 2)

</AI3>

<AI4>

2.2   Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) - gohebiaeth gan Llyr Gruffydd AC

                                                                                            (Tudalennau 3 - 4)

</AI4>

<AI5>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i wahardd y cyhoedd ar gyfer eitemau 4, 5 a 8

                                                                                                                          

</AI5>

<AI6>

4       Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus: ystyried yr adroddiad drafft

(10.30 - 10.45)                                                                    (Tudalennau 5 - 8)

</AI6>

<AI7>

5       Ymchwiliad i hawliau pleidleisio i garcharorion: trafod y dystiolaeth a gafwyd yn ystod yr ymweliad anffurfiol

(10.45 - 11.00)                                                                  (Tudalennau 9 - 18)

</AI7>

<AI8>

6       Ymchwiliad i hawliau pleidleisio i garcharorion: sesiwn dystiolaeth 3

(11.00 - 11.30)                                                                (Tudalennau 19 - 26)

Bernie Bowen-Thompson, Prif Weithredwr, Cymru Ddiogelach

</AI8>

<AI9>

7       Ymchwiliad i hawliau pleidleisio i garcharorion: sesiwn dystiolaeth 4

(11.30 - 12.00)                                                                (Tudalennau 27 - 31)

Darren Trollope, Pennaeth Cynllunio a Chyngor Cymru, Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid

</AI9>

<AI10>

8       Ymchwiliad i hawliau pleidleisio i garcharorion: trafod y dystiolaeth a gafwyd o dan eitemau 3 a 4

(12.00 - 12.15)                                                                                                

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>