Cofnodion cryno - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 27 Mawrth 2019

Amser: 09.45 - 12.05
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5297


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Russell George AC (Cadeirydd)

Hefin David AC

Vikki Howells AC

Mark Reckless AC

David J Rowlands AC

Joyce Watson AC

Tystion:

Mary Wimbury, Fforwm Gofal Cymru

Richard Clifford, UK Hospitality

Hannah Blythyn AC, Y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol

Neil Hemington, Llywodraeth Cymru

Ian Williams, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Gareth Price (Clerc)

Robert Lloyd-Williams (Dirprwy Glerc)

Phil Boshier (Ymchwilydd)

Ben Stokes (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1  Cafwyd ymddiheuriad gan Bethan Sayed AC.

1.2 Nid oedd dirprwyon ac ni ddatganwyd buddiannau.

</AI1>

<AI2>

2       Papurau i’w nodi

2.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

</AI2>

<AI3>

3       Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol: Economi Sylfaenol

3.1 Atebodd Mary Wimbury a Richard Clifford gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

3.2 Cytunodd Richard Clifford i roi rhagor o fanylion ar ddata neu dystiolaeth i'r Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol ynghylch sgiliau iaith Gymraeg a rhagor o wybodaeth am y llwybrau dilyniant a'r cymwysterau sydd ar gael i rywun sydd am ddatblygu yn y sector lletygarwch yn y DU

</AI3>

<AI4>

4       Rhwystrau sy'n wynebu cwmnïau bach sy'n adeiladu cartrefi: Y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol

4.1 Atebodd Hannah Blythyn AC, Neil Hemington ac Ian Williams gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

</AI4>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>