Agenda - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 27 Mawrth 2019

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Price

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddESS@cynulliad.cymru


------

<AI1>

 

 

Rhag-gyfarfod preifat

(09.15-9.30)

Phil Boshier, Research, will be in attendance to give an overview of the Regional Skills Partnership evidence session.

 

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

 

 

</AI2>

<AI3>

2       Papurau i'w nodi

                                                                                            (Tudalennau 1 - 8)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-10-19(P1) Llythyr gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth at y Cadeirydd
EIS(5)-10-19(P2) Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol at Gadeiryddion Pwyllgorau
EIS(5)-10-19(P3) Ymateb Llywodraeth Cymru i Ymgynghoriad Ofcom: Dyfarnu sbectrwm 700 MHz a 3.6-3.8 GHz (Saesneg yn unig)

 

 

 

 

 

</AI3>

<AI4>

3       Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol: Yr economi sylfaenol

(09.45-10.45)                                                                    (Tudalennau 9 - 23)

Mary Wimbury, Prif Weithredwr, Fforwm Gofal Cymru

Richard Clifford, Gweithrediaeth Materion Cyhoeddus a Pholisi, UKHospitality

Dogfennau atodol:

EIS(5)-10-19(P4) Papur Briffio’r Gwasanaeth Ymchwil
EIS(5)-10-19(P5) Ymateb gan UK Hospitality (Saesneg yn unig)

</AI4>

 

 

<AI5>

Egwyl

(10.45-11.00)

 

 

</AI5>

<AI6>

4       Rhwystrau sy'n wynebu cwmnïau bach sy'n adeiladu cartefi: Y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol

(11.00-12.00)                                                                  (Tudalennau 24 - 36)

Hannah Blythyn AM, Y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol

Neil Hemington, Pennaeth Cynllunio

Ian Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr Cartrefi a Lleoedd

Dogfennau atodol:

EIS(5)-10-19(P6) Papur Briffio’r Gwasanaeth Ymchwil
EIS(5)-10-19(P7) Tystiolaeth gan y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol

</AI6>

 

 

<AI7>

Ôl-drafodaeth breifat

(12.00-12.15)

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>