Agenda - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 11 Mawrth 2019

Amser: 13.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Fay Bowen

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddArchwilio@cynulliad.cymru


------

<AI1>

(Rhag-gyfarfod preifat)

(13.00 - 13.15)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(13.15)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Papur(au) i'w nodi

(13.15 - 13.20)                                                                                                

</AI3>

<AI4>

2.1   Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: Llythyr oddi wrth Llywodraeth Cymru (20 Chwefror 2019)

                                                                                            (Tudalennau 1 - 3)

</AI4>

<AI5>

3       Rheoli apwyntiadau cleifion allanol ar draws Cymru: Sesiwn Dystiolaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

(13.20 - 14.50)                                                                  (Tudalennau 4 - 35)

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-07-19 Papur 1 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

 

Len Richards – Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Steve Curry - Prif Swyddog Gweithredu, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Caroline Bird - Dirprwy Brif Swyddog Gweithredu, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

 

 

</AI5>

<AI6>

(Egwyl)

(14.50 - 15.00)

</AI6>

<AI7>

4       Rheoli apwyntiadau cleifion allanol ar draws Cymru: Sesiwn Dystiolaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

(15.00 - 16.30)                                                                (Tudalennau 36 - 45)

PAC(5)-07-19 Papur 2 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

 

Judith Paget, Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dr Paul Buss, Cyfarwyddwr Meddygol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Claire Birchall, Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

</AI7>

<AI8>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

(16.30)                                                                                                             

Eitemau 6 & 7

</AI8>

<AI9>

6       Rheoli apwyntiadau cleifion allanol ar draws Cymru: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

(16.30 - 16.45)                                                                                                

</AI9>

<AI10>

7       Gwariant ar staff asiantaeth gan GIG Cymru: Gohebiaeth y Pwyllgor

(16.45 - 17.00)                                                                (Tudalennau 46 - 49)

PAC(5)-07-19 PTN2 – Llythyr oddi wrth Cadeirydd y Pwyllgor i Dr Dai Lloyd AC, Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (7 Chwefror 2019)

PAC(5)-07-19 PTN3 – Llythyr oddi wrth Dr Dai Lloyd AC, Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon i Gadeirydd y Pwyllgor (12 Chwefror 2019)

 

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>