Agenda - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 31 Ionawr 2019

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Naomi Stocks

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6222

SeneddCymunedau@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod (09.00 – 09.15)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

2       Y Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) – Trafodion Cyfnod 2

                                                                                          (Tudalennau 1 - 87)

Llyr Gruffydd AC, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid, yr Aelod sy’n Gyfrifol

Bethan Davies, Clerc, y Pwyllgor Cyllid

Gareth Howells, Cynghorydd Cyfreithiol i’r Pwyllgor Cyllid

 

Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Robert Thomas, Rheolwr y Bil, Llywodraeth Cymru

Anna Hind, Cyfreithwraig, Llywodraeth Cymru

 

Bydd y dogfennau sy’n berthnasol i drafodion Cyfnod 2 ar gael ar dudalen y Bil.

 

Cytunodd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar 9 Ionawr 2019 o dan Reol Sefydlog 26.21 mai dyma fydd y drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 2:

-        Adran 2;

-        Atodlen 1;

-        Adrannau 3 to 13;

-        Atodlen 2;

-        Adrannau 14 – 30;

-        Atodlen 3;

-        Adrannau 31 – 42;

-        Atodlen 4;

-        Adrannau 43 – 74;

-        Atodlen 5;

-        Adrannau 75 – 80;

-        Adran 1;

-        Teitl hir.

 

Papur 1 - Rhestr o Welliannau wedi'u didoli

Papur 2 - Grwpio Gwelliannau

</AI3>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>