Agenda - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 5 Rhagfyr 2018

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Naomi Stocks

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6222

SeneddCymunedau@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod (09.00 – 09.15)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

2       Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol: sesiwn dystiolaeth 3

(09.15 - 10.15)                                                                  (Tudalennau 1 - 46)

Cerys Furlong, Prif Weithredwr, Chwarae Teg

Catherine Fookes, Cyfarwyddwr, Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (RhCM) Cymru

Uzo Iwobi OBE, Prif Swyddog Gweithredol, Cyngor Hil Cymru

Paul Hossack, Uwch Swyddog Cyswllt, y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

</AI3>

<AI4>

Egwyl (10.15 – 10.30)

</AI4>

<AI5>

3       Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol: sesiwn dystiolaeth 4

(10.30 - 11.30)                                                                (Tudalennau 47 - 64)

Mike Payne, Cadeirydd, Pwyllgor Trefnu, Llafur Cymru

Gareth Clubb, Prif Weithredwr, Plaid Cymru

Y Cynghorydd Bablin Molik, cynghorydd yng Nghaerdydd a chadeirydd plaid leol Caerdydd a’r Fro ar gyfer Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Roger Pratt, Cyfarwyddwr yr Adolygiad Ffiniau, Ceidwadwyr Cymreig

Tom Harrison, Swyddog Rhanbarthol, UKIP Cymru

</AI5>

<AI6>

4       Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol: sesiwn dystiolaeth 5

(11.30 - 12.30)                                                                (Tudalennau 65 - 80)

Kathryn Allen, Is-lywydd, Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol

Steve Davis, Rheolwr Gwasanaeth, Grwp Prif Swyddogion Ieuenctid

Julia Griffiths, Cyd-Brif Weithredwr Dros Dro, Youth Cymru

Chisomo (Chizi) Phiri, Swyddog Menywod, UMC Cymru

</AI6>

<AI7>

5       Papurau i'w nodi

                                                                                                     (Tudalen 81)

</AI7>

<AI8>

5.1   Llythyr gan y Gweinidog Tai ac Adfywio mewn perthynas â Bil Rhentu Tai (Ffioedd etc.) (Cymru)

                                                                                        (Tudalennau 82 - 84)

</AI8>

<AI9>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

                                                                                                                          

</AI9>

<AI10>

7       Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol: trafod y dystiolaeth a gafwyd o dan eitemau 2, 3 a 4

(12.30 - 12.45)                                                                                                

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>