Agenda - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 21 Tachwedd 2018

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Catherine Hunt

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6222

SeneddCymunedau@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod (09.00 – 09.15)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

2       Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol: sesiwn dystiolaeth 1

(09.15 - 10.15)                                                                  (Tudalennau 1 - 46)

Y Cynghorydd Debbie Wilcox, Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac Arweinydd Casnewydd

Daniel Hurford, Pennaeth Polisi, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Siân Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Paul Egan, Dirprwy Brif Weithredwr, Un Llais Cymru

</AI3>

<AI4>

Egwyl (10.15 – 10.30)

</AI4>

<AI5>

3       Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol: sesiwn dystiolaeth 2

(10.30 - 11.30)                                                                (Tudalennau 47 - 51)

Jessica Blair, Cyfarwyddwr, ERS Cymru

</AI5>

<AI6>

4       Papurau i'w nodi

                                                                                                     (Tudalen 52)

</AI6>

<AI7>

4.1   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus mewn perthynas â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20

                                                                                        (Tudalennau 53 - 58)

</AI7>

<AI8>

4.2   Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol – dadansoddiad o’r arolwg

                                                                                        (Tudalennau 59 - 78)

</AI8>

<AI9>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

                                                                                                                          

</AI9>

<AI10>

6       Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol: trafod y dystiolaeth a gafwyd

(11.30 - 11.40)                                                                                                

</AI10>

<AI11>

7       Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: trafod yr adroddiadau drafft

(11.40 - 12.40)                                                                                                

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>