Agenda - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 25 Hydref 2018

Amser: 09.20
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Bethan Davies

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6372

SeneddCyllid@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.20)                                                                                                             

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

(09.20)                                                                                 (Tudalennau 1 - 3)

</AI2>

<AI3>

2.1   PTN1 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau - Cyllid ar gyfer prosiectau seilwaith mawr - y Model Buddsoddi Cydfuddiannol - 18 Hydref 2018

                                                                                            (Tudalennau 4 - 6)

</AI3>

<AI4>

3       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Sesiwn Dystiolaeth 4 (Sefydliad Bevan)

(9.20-10.00)                                                                      (Tudalennau 7 - 21)

Dr Victoria Winckler - Cyfarwyddwr, Sefydliad Bevan

</AI4>

<AI5>

4       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Sesiwn Dystiolaeth 5 (Awdurdod Cyllid Cymru)

(10.00-11.00)                                                                  (Tudalennau 22 - 33)

Dyfed Alsop, Prif Weithredwr, Awdurdod Cyllid Cymru

Sam Cairns, Pennaeth Cyflawni Gweithredol, Awdurdod Cyllid Cymru

Rebecca Godfrey, Prif Swyddog Strategaeth, Awdurdod Cyllid Cymru

</AI5>

<AI6>

Egwyl (11.00 - 11.10)

 

</AI6>

<AI7>

5       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Sesiwn Dystiolaeth 6 (Cyllid a Thollau EM)

(11.10-12.10)                                                                  (Tudalennau 34 - 42)

Jim Harra, Ail Ysgrifennydd Parhaol, Cyllid a Thollau EM 

Jackie McGeehan, Dirprwy Gyfarwyddwr, Polisi Treth Incwm, Cyllid a Thollau EM

</AI7>

<AI8>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(12.10)                                                                                                             

</AI8>

<AI9>

7       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Trafod y dystiolaeth

(12.10-12.20)                                                                  (Tudalennau 43 - 59)

Papur 1 – Crynodeb o ganlyniadau'r ymgynghoriad

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>