Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mercher, 30 Ionawr 2019

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Llinos Madeley

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPPIA@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

 

</AI1>

<AI2>

2       Papurau i'w nodi

(09.30 - 09.35)                                                                                                

 

</AI2>

<AI3>

2.1   Llythyr gan y Gweinidog Addysg - yn dilyn y sesiwn graffu ar Adroddiad Blynyddol 2017-18 Estyn

                                                                                            (Tudalennau 1 - 3)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-04-19 - Papur i'w nodi 1

</AI3>

<AI4>

2.2   Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - yn dilyn y sesiwn graffu ar 10 Ionawr

                                                                                            (Tudalennau 4 - 5)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-04-19 - Papur i'w nodi 2

</AI4>

<AI5>

2.3   Llythyr gan y Cadeirydd i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg yng Nghymru - yn dilyn y sesiwn graffu gyda'r Gweinidog Addysg ar 10 Ionawr

                                                                                            (Tudalennau 6 - 7)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-04-19 - Papur i'w nodi 3

</AI5>

<AI6>

2.4   Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru - Addysg gartref ddewisol

                                                                                                       (Tudalen 8)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-04-19 - Papur i'w nodi 4 (Saesneg yn unig)

</AI6>

<AI7>

2.5   Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru - gwasanaethau cleifion mewnol CAMHS Haen 4 yng Nghymru

                                                                                          (Tudalennau 9 - 13)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-04-19 - Papur i'w nodi 5 (Saesneg yn unig)

</AI7>

<AI8>

2.6   Llythyr gan Dîm Iechyd Meddwl Amenedigol Gogledd Cymru - yn dilyn y sesiwn graffu gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar 10 Ionawr

                                                                                        (Tudalennau 14 - 17)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-04-19 - Papur i'w nodi 6 (Saesneg yn unig)

</AI8>

<AI9>

2.7   Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed: darpariaeth ar gyfer cleifion mewnol

                                                                                        (Tudalennau 18 - 19)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-04-19 - Papur i'w nodi 7

</AI9>

<AI10>

2.8   Llythyr at Bwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru (WHSSC) - Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed: darpariaeth ar gyfer cleifion mewnol

                                                                                        (Tudalennau 20 - 21)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-04-19 - Papur i'w nodi 8

</AI10>

<AI11>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer gweddill y cyfarfod a'r cyfarfod cyfan ar 13 Chwefror.

(09.35)                                                                                                             

 

</AI11>

<AI12>

4       Dull o graffu ar y strategaeth Pwysau Iach: Cymru Iach

(09.35 - 09.45)                                                                (Tudalennau 22 - 24)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-04-19 - Preifat papur 1

</AI12>

<AI13>

5       Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) - diweddariad a thrafod y dull gweithredu

(09.45 - 10.15)                                                                (Tudalennau 25 - 44)

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil

</AI13>

<AI14>

6       Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) - briff technegol Llywodraeth Cymru

(10.15 - 11.15)                                                                                                

·         Charlie Thomas, Pennaeth Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

·         Paul Williams, Uwch Swyddog Trawsnewid ADY

·         Catherine Lloyd, Cyfreithiwr y Llywodraeth

·         Mair Roberts, Cyfreithiwr y Llywodraeth

 

 

</AI14>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>