Agenda - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 18 Hydref 2018

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Marc Wyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6363

SeneddNHAMG@cynulliad.cymru


------

<AI1>

 

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

 

</AI1>

<AI2>

2       Ymchwiliad i effaith llygredd microblastigau yn nyfrffyrdd Cymru: sesiwn dystiolaeth tri

(09.00 - 09.50)                                                                  (Tudalennau 1 - 18)

Steve Wilson, Rheolwr Gyfarwyddwr Gwasanaethau Dŵr Gwastraff - Dŵr Cymru

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
Papur - Dŵr Cymru

 

</AI2>

<AI3>

3       Ymchwiliad i effaith llygredd microblastigau yn nyfrffyrdd Cymru: sesiwn dystiolaeth pedwar

(09.50 - 11.00)                                                                (Tudalennau 19 - 26)

Dr Chris Sherrington, Pennaeth Polisi Amgylcheddol ac Economeg - Eunomia

Simon Hann, Arbenigwr Asesu Cylch Bywyd - Eunomia

Dogfennau atodol:

Papur – Eunomia

 

</AI3>

<AI4>

Egwyl (11.00 - 11.15)

 

</AI4>

<AI5>

4       Ymchwiliad i effaith llygredd microblastigau yn nyfrffyrdd Cymru: sesiwn dystiolaeth pump

(11.15 - 12.15)                                                                (Tudalennau 27 - 44)

Imogen Napper, Cymrawd Ymchwil, Ymchwil Microblastigau Defra - Prifysgol Plymouth

David Jones, Just One Ocean

Dogfennau atodol:

Papur - Imogen Napper
Papur - Just One Ocean

 

</AI5>

<AI6>

5       Papurau i'w nodi

                                                                                                                          

 

</AI6>

<AI7>

5.1   Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau - P-05-829 Gwahardd Eitemau Plastig Untro yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 45 - 46)

Dogfennau atodol:

Papur - PtN P-05-829 Deisebau Cadeirydd i Gadeirydd

 

</AI7>

<AI8>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 7 ac 8

                                                                                                                          

 

</AI8>

<AI9>

7       Ymchwiliad i effaith llygredd microblastigau yn nyfrffyrdd Cymru: Trafod y dystiolaeth lafar a glywyd o dan eitemau 2, 3 a 4

(12.15 - 12.25)                                                                                                

 

</AI9>

<AI10>

8       Trafod y flaenraglen waith.

(12.25 - 12.30)                                                                (Tudalennau 47 - 58)

Dogfennau atodol:

Papur

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>