Agenda - Y Grŵp Cyfeirio Arbenigol ar Newid Hinsawdd


Lleoliad:

Conference Room B - Ty_Hywel

Dyddiad: Dydd Mawrth, 6 Chwefror 2018

Amser: 14.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Marc Wyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddCCERA@assembly.wales


Cyfarfod preifat

------

<AI1>

1       Te a choffi                                                      (14.00 - 14.30)   

</AI1>

<AI2>

2       Cyflwyniadau ac ymddiheuriadau                     (14.30 - 14.35)   

</AI2>

<AI3>

3       Trafod adroddiad Pwyllgor Newid Hinsawdd y DU: ‘Building a Low Carbon Economy for Wales’                       (14.35-15.00)    

</AI3>

<AI4>

4       Trafod cwestiynau ar gyfer sesiwn graffu ar waith Llywodraeth Cymru                                                      (15.00 - 16.00)   

</AI4>

<AI5>

5       Y camau nesaf                                                 (16.00 - 16.05)   

</AI5>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>