Agenda - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Iau, 19 Gorffennaf 2018

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Price

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddESS@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

Dogfennau atodol:

 

</AI1>

<AI2>

2       Papurau i'w nodi

                                                                                                                          

Dogfennau atodol:

 

</AI2>

<AI3>

2.1   Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch deiseb i ail-agor Gorsaf Carno

                                                                                            (Tudalennau 1 - 2)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-19-18(P1)

</AI3>

<AI4>

2.2   Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynghylch y Model Buddsoddi Cydfuddiannol

                                                                                                       (Tudalen 3)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-19-18(P2)

</AI4>

<AI5>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

                                                                                                                          

Dogfennau atodol:

 

</AI5>

<AI6>

4       Yr Ardoll Brentisiaethau - dilynol: Trafod yr adroddiad drafft

(09:30 - 10:00)                                                                  (Tudalennau 4 - 36)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-19-18(P3) Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

</AI6>

<AI7>

5       Cyflwr Ffyrdd yng Nghymru: Trafod y cyflwyniadau a gafwyd ar gyfer y gystadleuaeth dynnu lluniau

(10:00 - 10:30)                                                                                                

Dogfennau atodol:

 

</AI7>

<AI8>

6       Gwerthu Cymru i'r Byd - Trafod yr adroddiad drafft

(10:30 - 11:00)                                                                (Tudalennau 37 - 76)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-19-18(P4) Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

</AI8>

<AI9>

7       Trawsnewidiad Digidol - Papur Cwmpasu

(11:00 - 11:15)                                                                (Tudalennau 77 - 80)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-19-18(P5) Papur Cwmpasu (Saesneg yn unig)

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>