Agenda - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Iau, 19 Ebrill 2018

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Claire Morris

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6355

SeneddIechyd@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod anffurfiol (09.15 - 09.30)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: Sesiwn dystiolaeth gydag academyddion

(09.30 - 10.30)                                                                  (Tudalennau 1 - 46)

Dr Nalda Wainwright, Sefydliad Gweithgarwch Corfforol Cymru

Yr Athro Simon Murphy, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Mark Hanson, Prifysgol Southampton

 

Briff Ymchwil

Papur 1 - Sefydliad Gweithgarwch Corfforol Cymru

Papur 2 - Prifysgol Caerdydd

Papur 3 - Prifysgol Southampton

</AI3>

<AI4>

Egwyl (10.30 - 10.45)

 

</AI4>

<AI5>

3       Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: Sesiwn dystiolaeth gyda Chwaraeon Cymru

(10.45 - 11.30)                                                                (Tudalennau 47 - 51)

Sarah Powell, Prif Weithredwr, Chwaraeon Cymru

Graham Williams, Cyfarwyddwr Ymgysylltu, Chwaraeon Cymru

 

Papur 4

</AI5>

<AI6>

Egwyl (11.30 - 11.35)

 

</AI6>

<AI7>

4       Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: Sesiwn dystiolaeth gyda Chwaraeon Anabledd Cymru

(11.35 - 12.20)                                                                (Tudalennau 52 - 58)

Fiona Reid, Prif Weithredol, Chwaraeon Anabledd Cymru

Michelle Daltry, Chwaraeon Anabledd Cymru

 

Papur 5

</AI7>

<AI8>

Egwyl (12.20 - 12.25)

 

</AI8>

<AI9>

5       Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: Sesiwn dystiolaeth gyda Chomisiynydd Plant Cymru

(12.25 - 13.00)                                                                (Tudalennau 59 - 68)

Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Emma Curtis, Cynghorydd Polisi

 

Papur 6

</AI9>

<AI10>

6       Papurau i’w nodi

(13.00)                                                                                                             

</AI10>

<AI11>

6.1   Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru): Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - 28 Mawrth 2018

                                                                                        (Tudalennau 69 - 79)

Papur 7

</AI11>

<AI12>

6.2   Caffael Contract y Fframwaith Systemau Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol: Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - 27 Mawrth 2018

                                                                                        (Tudalennau 80 - 81)

Papur 8

</AI12>

<AI13>

6.3   Caffael Contract y Fframwaith Systemau Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol: Llythyr gan y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - 21 Mawrth 2018

                                                                                        (Tudalennau 82 - 85)

Papur 9

</AI13>

<AI14>

6.4   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau - 23 Mawrth 2018

                                                                                        (Tudalennau 86 - 87)

Papur 10

</AI14>

<AI15>

6.5   Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: Trawsgrifiad o we-sgwrs â phobl ifanc - 8 Chwefror 2018

                                                                                      (Tudalennau 88 - 100)

Papur 11

</AI15>

<AI16>

7       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(13.00)                                                                                                             

</AI16>

<AI17>

Egwyl (13.00 - 13.30)

 

</AI17>

<AI18>

8       Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: Trafod y dystiolaeth

(13.30 - 13.40)                                                                                                

</AI18>

<AI19>

9       Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal: Trafod yr adroddiad drafft

(13.40 - 14.10)                                                            (Tudalennau 101 - 149)

Papur 12

</AI19>

<AI20>

10   Adnoddau ar gyfer craffu ar Brexit

(14.10 - 14.25)                                                            (Tudalennau 150 - 163)

Papur 13 – Llythyr gan y Llywydd ar Adnoddau ar gyfer craffu ar Brexit - 16 Mawrth 2018

Papur 14 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar oblygiadau posibl Brexit i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru - 23 Mawrth 2018

Papur 15 - Llythyr gan y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ar oblygiadau'r DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd - 22 Chwefror 2018

</AI20>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>