Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Mercher, 21 Medi 2011

 

Amser:
09:30

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch a:

Virginia Hawkins
Clerc y Pwyllgor

029 2089 8544
E&S.comm@wales.gov.uk

 

 

Agenda

 

<AI1>

1.    Ymddiheuriadau a dirprwyon 

</AI1>

<AI2>

2.    Ymchwiliad i Bolisi Ynni a Chynllunio yng Nghymru - Tystiolaeth gan y Prif Weinidog (09.30 - 10.15)  (Tudalennau 1 - 7)

E&S(4)-04-11 papur 1

·         Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru

·         Clive Bates, Cyfarwyddwr Cyffredinol Dyfodol Cynaliadwy

·         Rhodri Asby, Polisi Ynni

 

</AI2>

<AI3>

3.    Ymchwiliad i Bolisi Ynni a Chynllunio yng Nghymru - Tystiolaeth gan Weinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy (10.15 - 11.00)  (Tudalennau 8 - 14)

E&S(4)-04-11 papur 1

·         John Griffiths AC, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy

·         Clive Bates, Cyfarwyddwr Cyffredinol Dyfodol Cynaliadwy

·         Matthew Quinn, Cyfarwyddwr, Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy

</AI3>

<AI4>

4.    Sesiwn graffu cyffredinol gyda Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy (11.00 - 11.30)  (Tudalennau 15 - 18)

E&S(4)-04-11 papur 2

·         John Griffiths AC, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy

·         Clive Bates, Cyfarwyddwr Cyffredinol Dyfodol Cynaliadwy

·         Matthew Quinn, Cyfarwyddwr, Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy

 

</AI4>

<AI5>

5.    Sefydlu Grwp Gorchwyl a Gorffen ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin (11.30 - 11.45)   

E&S(4)-04-11 papur 3 – i ddilyn

</AI5>

<AI6>

6.    Sefydlu Grwp Gorchwyl a Gorffen ar y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin (11.45 - 12.00)   

E&S(4)-04-11 papur 3 – i ddilyn

 

</AI6>

<AI7>

7.    Papur i'w nodi: Blaenraglen waith y Pwyllgor - Hydref 2011  (Tudalennau 19 - 22)

E&S(4)-04-11 papur 4

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>