Agenda - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 11 Mehefin 2018

Amser: 13.45
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Fay Bowen

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddArchwilio@cynulliad.cymru


------

<AI1>

(Rhag-gyfarfod)

(13.45 - 14.00)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(14.00)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Papur(au) i'w nodi

(14.00)                                                                                 (Tudalennau 1 - 3)

</AI3>

<AI4>

2.1   Gronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio (RIFW): Llythyr oddi wrth Llywodraeth Cymru (21 Mai 2018)

                                                                                                                          

</AI4>

<AI5>

2.2   Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: Llythyr oddi wrth Llywodraeth Cymru (31 Mai 2018)

                                                                                                                          

</AI5>

<AI6>

2.3   Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: Gohebiaeth y Pwyllgor

                                                                                                                          

</AI6>

<AI7>

3       Rheoli meddyginiaethau: Ystyried ymatebion i adroddiad y Pwyllgor

(14.05 - 14.15)                                                                                                

PAC(5)-16-18 Papur 1 – Ymateb Llywodraeth Cymru (2 Mai 2018)

PAC(5)-16-18 Papur 2 – Ymateb Llywodraeth Cymru (31 Mai 2018)

PAC(5)-16-18 Papur 3 – Llythyr oddi wrth Archwilydd Cyffredinol Cymru

</AI7>

<AI8>

4       Y Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif: Gohebiaeth

(14.15 - 14.20)                                                                                                

PAC(5)-16-18 Papur 4 – Llythyr oddi wrth Gymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau Cymru

PAC(5)-16-18 Papur 5 – Llythyr oddi wrth Gomisiwn Dylunio Cymru

PAC(5)-16-18 Papur 6 – Llythyr oddi wrth Wasanaethau Addysg Gatholig

PAC(5)-16-18 Papur 7 – Llythyr oddi wrth Rhieni dros Addysg Gymraeg

PAC(5)-16-18 Papur 8 – Llythyr oddi wrth NASUWT Cymru

PAC(5)-16-18 Papur 9 – Llythyr oddi wrth Cenric Clement-Evans

 

 

 

 

 

</AI8>

<AI9>

5       Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif:  Sesiwn Dystiolaeth 1

(14.20 - 15:20)                                                                                                

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-16-18 Papur 10 - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

Dr Chris Llewelyn, Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth -  Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Paula Ham, Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau – Cyngor Bro Morgannwg

</AI9>

<AI10>

(Egwyl)

(15.20 - 15.30)

</AI10>

<AI11>

6       Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif:  Sesiwn Dystiolaeth 2

(15.30 - 16.30)                                                                                                

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Iestyn Davies, Prif Swyddog Gweithredol, Colegau Cymru

Judith Evans, Pennaeth, Coleg y Cymoedd

Guy Lacey, Pennaeth, Coleg Gwent

</AI11>

<AI12>

7       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

(16.30)                                                                                                             

Eitemau 8 & 9

</AI12>

<AI13>

8       Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif:  Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

(16.30 - 16.45)                                                                                                

</AI13>

<AI14>

9       Plant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal: Ystyried materion allweddol

(16.45 - 17.00)                                                                                                

</AI14>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>