Y Pwyllgor Deisebau

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Mawrth, 1 Tachwedd 2011

 

Amser:
09:10

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch a:

Abigail Phillips
Clerc y Pwyllgor

029 2089 8393
Petition@cymru.gov.uk

 

 

Agenda

 

<AI1>

1.     

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon 09.10

</AI1>

<AI2>

2.     

Deisebau newydd 09.10-09.15

</AI2>

<AI3>

2.1          

P-04-339 Gorfodi Safonau Lles Anifeiliaid yn y Diwydiant Ffermio Cwn Bach yn Ne-Orllewin Cymru  (Tudalen 1)

</AI3>

<AI4>

2.2          

P-04-340 Creu parth menter ychwanegol yng Nghasnewydd  (Tudalen 2)

</AI4>

<AI5>

3.     

P-03-317 Cyllid ar gyfer y Celfyddydau Hijinx - sesiwn tystiolaeth lafar

 09.15-09.45 (Tudalennau 3 - 18)

 

Mike Clark – Aelod o Fwrdd Theatr Hijinx

Val Hill  - Cyfarwyddwr Gweinyddol, Theatr Hijinx

Gaynor Lougher - Cyfarwyddw Celfyddydol, Theatr Hijinx

Rhodri Glyn Thomas AC

 

</AI5>

<AI6>

4.     

P-04-328 Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau: Cynigion i foderneiddio gwasanaethau gwylwyr y glannau - sesiwn tystiolaeth lafar 09.45-10.15 (Tudalennau 19 - 39)

 

Graham Warlow – Prif Deisebydd

Steve Matthews – Yr Undeb PCS

</AI6>

<AI7>

5.     

Trafod y dystiolaeth lafar 10.15-10.30

</AI7>

<AI8>

5.1          

P-03-317 Cyllid ar gyfer y Celfyddydau Hijinx  

</AI8>

<AI9>

5.2          

P-04-328 Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau: Cynigion i foderneiddio gwasanaethau gwylwyr y glannau  

</AI9>

<AI10>

6.     

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol 10.30-11.00

</AI10>

<AI11>

Cyfle Cyfartal

</AI11>

<AI12>

6.1          

P-03-288 Strategaeth Genedlaethol ar Fyw’n Annibynnol  (Tudalennau 40 - 41)

</AI12>

<AI13>

Tai, Adfywio a Threftadaeth

</AI13>

<AI14>

6.2          

P-03-308 Achub Theatr Gwent  (Tudalen 42)

</AI14>

<AI15>

6.3          

P-03-311 Theatr Spectacle  (Tudalennau 43 - 44)

</AI15>

<AI16>

6.4          

P-03-314 Achub Theatr Powys a Theatr Ieuenctid Canolbarth Powys

  (Tudalen 45)

</AI16>

<AI17>

Llywodraeth Leol a Chymunedau

</AI17>

<AI18>

6.5          

P-03-261 Atebion lleol i dagfeydd traffig yn y Drenewydd  (Tudalennau 46 - 47)

</AI18>

<AI19>

6.6          

P-04-319 Deiseb ynghylch Traffig yn y Drenewydd  (Tudalennau 48 - 50)

</AI19>

<AI20>

6.7          

P-04-321 Gwasanaethau Trenau Arriva Cymru rhwng de-orllewin Cymru a de-ddwyrain Cymru  (Tudalennau 51 - 54)

</AI20>

<AI21>

Addysg a Sgiliau

</AI21>

<AI22>

6.8          

P-03-310 Polisïau sy’n helpu i Ddiogelu Anghenion a Hawliau Disgyblion  (Tudalennau 55 - 59)

</AI22>

<AI23>

6.9          

P-04-323 Achubwch ein hysgolion bach  (Tudalennau 60 - 93)

</AI23>

<AI24>

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

</AI24>

<AI25>

6.10       

P-03-153 Celf Corff  (Tudalennau 94 - 98)

</AI25>

<AI26>

6.11       

P-03-292 Darparu Toiledau Cyhoeddus  (Tudalennau 99 - 103)

</AI26>

<AI27>

6.12       

P-03-318 Gwasanaethau Mamolaeth Trawsffiniol  (Tudalennau 104 - 116)

</AI27>

<AI28>

7.     

Papurau i'w nodi  

</AI28>

<AI29>

7.1          

P-03-222 Y Gymdeithas Osteoporosis Genedlaethol  (Tudalen 117)

</AI29>

<AI30>

7.2          

P-03-302 Ffatri Prosesu Compost  (Tudalen 118)

</AI30>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>