Agenda - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 21 Mawrth 2018

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Bethan Davies

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6372

SeneddCyllid@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.00)                                                                                                             

</AI1>

<AI2>

2       Cost Gofalu am Boblogaeth sy'n Heneiddio: Sesiwn dystiolaeth 3 (Age Cymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru)

(09.00-09.50)                                                                    (Tudalennau 1 - 37)

Victoria Lloyd, Prif Swyddog Gweithredol Dros Dro, Age Cymru

Kate Cubbage, Uwch Reolwr Materion Allanol, Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru

 

Papur 1 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Age Cymru

Papur 2 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru

</AI2>

<AI3>

3       Cost Gofalu am Boblogaeth sy'n Heneiddio: Sesiwn dystiolaeth 4 (Fforwm Gofal Cymru)

(09.50-10.30)                                                                  (Tudalennau 38 - 53)

Mary Wimbury, Prif Weithredwr, Fforwm Gofal Cymru

Mario Kreft, Cadeirydd, Fforwm Gofal Cymru

Sanjiv Joshi, Aelod o'r Bwrdd, Fforwm Gofal Cymru

 

Papur 3 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Fforwm Gofal Cymru

</AI3>

<AI4>

4       Cost Gofalu am Boblogaeth sy'n Heneiddio: Sesiwn dystiolaeth 5 (Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru)

(10.30-11.10)                                                                  (Tudalennau 54 - 89)

Sarah Rochira, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

 

Papur 4 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

</AI4>

<AI5>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(11.10)                                                                                                             

</AI5>

<AI6>

6       Cost Gofalu am Boblogaeth sy'n Heneiddio: Trafod y dystiolaeth

(11.10-11.20)                                                                                                  

</AI6>

<AI7>

7       Trafod y flaenraglen waith

(11.20-11.40)                                                                  (Tudalennau 90 - 96)

Papur 5 – Blaenraglen waith

</AI7>

<AI8>

8       Proses y gyllideb ar gyfer deddfwriaeth – Papur cwmpasu

(11.40-12.00)                                                                (Tudalennau 97 - 102)

Papur 6 – Proses y gyllideb ar gyfer deddfwriaeth – Papur cwmpasu

</AI8>

<AI9>

9       Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016: Offerynnau Statudol ym maes treth

(12.00-12.10)                                                              (Tudalennau 103 - 107)

Papur 7 – Rheoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Cofnodion Treth Gwarediadau Tirlenwi) (Cymru) 2018

 

Rheoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Cofnodion Treth Gwarediadau Tirlenwi) (Cymru) 2018

Rheoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Cofnodion Treth Gwarediadau Tirlenwi) (Cymru) 2018 - Memorandwm Esboniadol

 

Papur 8 - Rheoliadau Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016 (Darpariaethau Canlyniadol ac Atodol) 2018

 

Rheoliadau Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016 (Darpariaethau Canlyniadol ac Atodol) 2018

Rheoliadau Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016 (Darpariaethau Canlyniadol ac Atodol) 2018 – Memorandwm Esboniadol

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>