Agenda - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 21 Mawrth 2018

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Price

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddESS@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat

(09.15-09.30)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

</AI2>

<AI3>

2       Papurau i'w nodi

</AI3>

<AI4>

2.1   Tystiolaeth ysgrifenedig gan Borthladd Aberdaugleddau ar gyfer yr ymchwiliad i Ardaloedd Menter

                                                                                            (Tudalennau 1 - 2)

Dogfennau atodol:

Ymateb i Ymgynghoriad Porthladd Aberdaugleddau (Saesneg yn unig)

</AI4>

<AI5>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer eitemau 4 a 5

</AI5>

<AI6>

4       Trafod yr adroddiad drafft - Ardaloedd Menter

(09.30-10.00)                                                                    (Tudalennau 3 - 40)

Dogfennau atodol:

Adroddiad drafft

</AI6>

<AI7>

5       Papur cwmpasu - Cyflwr Ffyrdd yng Nghymru

(10.00-10.10)                                                                  (Tudalennau 41 - 45)

Dogfennau atodol:

Papur cwmpasu

</AI7>

<AI8>

6       Llywodraeth leol - Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 - Craffu ar ôl Deddfu

(10.10-11.40)                                                                  (Tudalennau 46 - 80)

Craig Mitchell, Pennaeth Cefnogi Gwastraff, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Matthew Price, Arweinydd Adran (Gweledigaeth, Polisi a Strategaeth Trafnidiaeth), Gweithrediadau’r Ddinas, Cyngor Caerdydd

Gail Bodley-Scott, Arweinydd Adran (Gweledigaeth, Polisi a Strategaeth Trafnidiaeth), Gweithrediadau’r Ddinas, Cyngor Caerdydd

Vincent Goodwin, Swyddog teithio, Cyngor Sir Powys

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil  - Cymraeg i ddilyn y prynhawn yma
Papur - Cyngor Caerdydd
Papur - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

</AI8>

<AI9>

Egwyl

(11.40-11.50)

</AI9>

<AI10>

7       Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth - Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 - Craffu ar ôl Deddfu

(11.50-12.50)                                                                  (Tudalennau 81 - 84)

Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Rhodri Griffiths, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi, Cynllunio a Phartneriaethau Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru

Natalie Grohmann, Arweinydd Tîm Polisi Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru

Dogfennau atodol:

Papur - Llywodraeth Cymru

</AI10>

<AI11>

Ôl-drafodaeth breifat

(12.50-12.55)

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>