Cofnodion cryno - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 17 Ionawr 2018

Amser: 09.20 - 12.25
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/4570


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Russell George AC (Cadeirydd)

Hefin David AC

Vikki Howells AC

Mark Isherwood AC

Adam Price AC

David J Rowlands AC

Lee Waters AC

Joyce Watson AC

Tystion:

Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Andrew Slade, Llywodraeth Cymru

Simon Jones, Llywodraeth Cymru

Marcella Maxwell, Llywodraeth Cymru

Margaret Everson, Bus Users UK Cymru

Justin Davies, First Group

Jo Foxall, Traveline Cymru

Huw Morgan, Welsh Local Government Association (WLGA)

Paul O’Hara, Taxi drivers of Cardiff

Claire Hartrey, Cyngor Caerdydd

Mike Payne, GMB

Staff y Pwyllgor:

Catherine Hunt (Ail Glerc)

Robert Lloyd-Williams (Dirprwy Glerc)

Andrew Minnis (Ymchwilydd)

Ben Stokes (Ymchwilydd)

Jennifer Cottle (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon

1.2 Dywedodd Lee Waters ei fod yn aelod o'r GMB

</AI1>

<AI2>

2       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19 a'r Cynllun Gweithredu Economaidd - Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

2.1 Atebodd Ken Skates AC, Andrew Slade, Simon Jones a Marcella Maxwell gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

2.2 Mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi cytuno i roi manylion pellach i'r Pwyllgor fel y trafodwyd yn y cyfarfod

</AI2>

<AI3>

3       Datganoli'r pwerau cofrestru bysiau - Pwerau Newydd: Posibiliadau Newydd

3.1 Atebodd Huw Morgan, Margaret Everson, Justin Davies a Jo Foxall gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

</AI3>

<AI4>

4       Datganoli trwyddedau tacsis a cherbydau hurio preifat (PHV) - Pwerau Newydd: Posibiliadau Newydd

4.1 Atebodd Paul O'Hara, Mike Payne a Claire Hartrey gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

</AI4>

<AI5>

5       Papur(au) i'w nodi

</AI5>

<AI6>

5.1   Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor - cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19

5.2 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

</AI6>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>