Agenda - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 17 Ionawr 2018

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Price

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddESS@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat (09.15-09.30)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

2       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19 a'r Cynllun Gweithredu Economaidd - Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

(09.30-10.30)                                                                    (Tudalennau 1 - 73)

Ken Skates AM, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Andrew Slade, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol

Marcella Maxwell, Dirprwy Gyfarwyddwr, Datblygu Sefydliadol a’r Rhaglen Newid

Simon Jones, Cyfarwyddwr, Seilwaith Economaidd

Dean Medcraft, Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
EIS(5)-02-18(p1) Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
EIS(5)-02-18(p2) Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19, a'i ymateb (Saesneg yn unig)

 

</AI3>

<AI4>

Egwyl (10.30-10.45)

 

</AI4>

<AI5>

3       Datganoli pwerau cofrestru bysiau - Pwerau newydd: Posibiliadau Newydd

(10.45-11.30)                                                                  (Tudalennau 74 - 92)

Huw Morgan, Arweinydd Tîm Uned Cludiant Integredig, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili (Yn cynrychioli CLlLC)

Margaret Everson, Cyfarwyddwr, Bus Users Cymru

Justin Davies, Cadeirydd, CPT Cymru

Jo Foxall, Rheolwr gyfarwyddwr, Traveline Cymru

 

Dogfennau atodol:

Briff cyfreithiol
Briff Ymchwil

 

</AI5>

<AI6>

4       Datganoli trwyddedu cerbydau tacsi a hurio preifat (PHV) - Pwerau newydd: Posibiliadau Newydd

(11.30-12.15)                                                                                                  

Paul O’Hara, Taxi Drivers of Cardiff

Claire Hartrey, Rheolwraig Tîm, Trwyddedu (Caerdydd), Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd ar Bro Morgannwg, Cynrychiolydd Cyfarwyddwyr Diogelu'r Cyhoedd (Cymru)

Mike Payne, Swyddog Gwleidyddol Rhanbarthol, Rhanbarth GMB Cymru a De Orllewin Lloegr

 

 

 

 

 

</AI6>

<AI7>

5       Papurau i'w nodi

                                                                                                                          

</AI7>

<AI8>

5.1   Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor - cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19

                                                                                        (Tudalennau 93 - 95)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-02-18(p3) Ymateb Llywodraeth Cymru

 

</AI8>

<AI9>

Ôl-drafodaeth breifat (12.15-12.30)

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>