Agenda - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mercher, 27 Medi 2017

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Bethan Davies

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6372

SeneddCyllid@cynulliad.cymru


Preifat

------

<AI1>

Penderfynodd y Pwyllgor ar 21 Medi 2017 i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Papur(au) i'w nodi

(09.30)                                                                                                             

</AI3>

<AI4>

2.1   PTN1 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet ar gyfer Cyllid a Llywodraeth Leol - 21 Medi 2017

                                                                                            (Tudalennau 1 - 6)

</AI4>

<AI5>

3       Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru): Trafod yr adroddiad atodol drafft

(09.30-09.45)                                                                                                  

Papur 1 – Adroddiad atodol drafft

</AI5>

<AI6>

4       Ymchwiliad i'r amcangyfrifon ariannol sy'n cyd-fynd â deddfwriaeth: Trafod yr adroddiad drafft

(09.45-10.15)                                                                    (Tudalennau 7 - 34)

Papur 2 – Adroddiad drafft

</AI6>

<AI7>

5       Cost gofalu am boblogaeth sy'n heneiddio - Dull o gynnal y gwaith craffu

(10.15-10.30)                                                                  (Tudalennau 35 - 50)

Papur 3 – Dull o gynnal y gwaith craffu

Papur 4 - Cylch gorchwyl

</AI7>

<AI8>

6       Cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19 - Dull o gynnal y gwaith craffu

(10.30-11.00)                                                                  (Tudalennau 51 - 53)

Papur 5 – Rhaglen waith ar gyfer craffu ar y gyllideb

</AI8>

<AI9>

7       Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025: Taro Bargen ym Mhroses Gyllidebol Llywodraeth Cymru: Edrych Ymlaen at 2021-22: Sesiwn friffio anffurfiol

(11.00-12.30)                                                                (Tudalennau 54 - 105)

Michael Trickey, Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025

 

Papur 6 - Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025: Dewisiadau Cyfaddawdu Cyllidebol Llywodraeth Cymru: edrych ymlaen at 2021-22

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>